Cwis Diogelwch ar y Ffyrdd

Pa adeg o’r flwyddyn sydd waethaf i ddamweiniau ddigwydd i gerddwyr ifanc?