Grwp Lleisiau Cymunedol, Pobl Caerdydd yn Gyntaf

Ar ddydd Iau 28 Gorffennaf cafodd tîm Partneriaid mewn Gofal Iechyd wahoddiad gan Bobl Caerdydd yn Gyntaf i gymryd rhan mewn digwyddiad Lleiafrifoedd Ethnig Du i ddangos i bobl ag anableddau dysgu beth sy'n digwydd pan fyddwch yn ffonio 999. Mae Pobl Caerdydd yn Gyntaf yn sefydliad sy'n cynnwys ac ar gyfer Oedolion ag anableddau dysgu.

Oherwydd gwahanol lefelau dealltwriaeth bobl ag anableddau dysgu, cyflwynodd y tîm ei neges trwy broses chwarae rôl. Gwnaeth y tîm ail-greu galwad 999 a brofodd yn hynod boblogaidd gydag aelodau'r gynulleidfa, gyda llawer ohonynt yn gwirfoddoli i fod yn glaf neu'n alwr. Roedd staff lleol yr Ymddiriedolaeth yn bresennol, gan gynnwys rhywun sy'n ateb galwadau ac Arweinydd Tîm Clinigol.

Er mwyn codi ymwybyddiaeth am y neges Genedlaethol 'Dewis Doeth',  chwaraeodd y grwp rhyngweithiol - 'Damwain fawr neu damwain fach'. Roedd hyn yn rhoi cyfle i bawb siarad a thrafod am ba fath o gymorth y gallant ei ddisgwyl gan ddibynnu ar eu hanghenion iechyd.
Cliciwch yma ar gyfer mwy o wybodaeth ar y neges 'Dewis Doeth'.

Mynychodd Aelod y Cynulliad, Vaughan Gething y digwyddiad a dywedodd 'Rwyn falch iawn o'r nifer o bobl sydd wedi dod ynghyd, a'r olygfa chwarae rôl gyda'r gwasanaeth ambiwlans hefyd - pobl ddyfeisgar iawn'.

Ar ôl y digwyddiad, anfonodd Karen Jeffries, Cydlynydd Grwp Lleisiau y Gymuned, Pobl Caerdydd yn Gyntaf y neges ganlynol i'r tîm Ambiwlans 'Dymuna Grwp Lleisiau'r Gymuned a hwyluswyr ddweud "DIOLCH YN FAWR" i chi a'ch tîm am gyflwyno gweithdy hwylus ar gyfer y digwyddiad. Roedd yr adborth gan yr aelodau a mynychwyr eraill yn dda iawn. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi yn y dyfodol!'

Mae yna ffilm fer am y digwyddiad isod, efallai ei hoffech wylio.