Cerdyn Gwybodaeth Meddygol

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi cynhyrchu Cerdyn Gwybodaeth Feddygol i bobl sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw. 

Bydd y cerdyn yn eich helpu i roi gwybodaeth bwysig i barafeddygon a staff gwasanaethau brys eraill os bydd yna ddamwain neu argyfwng.

Byddwch angen cwblhau cymaint o fanylion â phosibl ar y cerdyn a’i gadw gyda chi bob amser.  Cofiwch roi’r cerdyn i’r staff gwasanaethau brys pan fyddant yn cyrraedd. 

Bydd yr wybodaeth ar y cerdyn yn cynnwys eich enw, unrhyw broblemau meddygol ac alergeddau a meddyginiaeth a gymerir. 

(Os byddwch yn cwblhau’r ochr Gymraeg o’r cerdyn, byddem yn ddiolchgar iawn os gallech gwblhau’r ochr Saesneg hefyd os gwelwch yn dda rhag ofn y bydd y parafeddyg sy’n eich helpu yn ddi-Gymraeg)

I gael cerdyn, e-bostiwch PECI.team@wales.nhs.uk, sicrhewch eich bod yn rhoi eich enw, cyfeiriad a chod post.  Yna, byddwn yn anfon Cerdyn Gwybodaeth Feddygol atoch. 

Cliciwch yma i weld fideo BSL: Stori Andrea, sydd amdano fenyw a wnaeth defnyddio's Cerdyn Gwybodaeth Feddygol i cyfathrebu mewn argyfwng.