Y Byddar a’r Trwm eu Clyw

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth bwysig i bobl sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw.  Gallwch ganfod sut i gysylltu â Gwasanaethau Ambiwlans Cymru os bydd yna argyfwng.  Hefyd, gallwch ddarllen am gerdyn Gwybodaeth Iechyd a all helpu i rannu gwybodaeth bwysig am staff y gwasanaeth ambiwlans.

Byddwn yn ychwanegu clipiau BSL am y gwasanaeth ambiwlans i’r adran hon yn fuan.

Cliciwch yma i ddarllen am Wasanaeth Testun Brys

Cliciwch yma i ddarllen am y Cerdyn Gwybodaeth Feddygol

Cliciwch yma i weld clip fideo BSL: Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Cliciwch yma i weld clip fideo BSL: Dewis Doeth

Cliciwch yma i weld clip fideo BSL: Beth i wneud os ydych yn cwympo

Cliciwch yma i weld clip fideo BSL am Galw Iechyd Cymru

Cliciwch yma i weld stori Andrea. Hyn yw fideo BSL stori claf amdano'r Cerdyn Gwybodaeth Feddygol.
 

Canllaw Cyfathrebu Cyn Ysbyty - App

Rydym wedi datblygu ferswin App o'r canllaw, sydd ar gael i bawb, gallwch lawrlwytho i'ch ffôn am ddim.  Mae'r App yn offeryn i helpu i gyfathrebu gyda'r rhai sydd ag anghenion cyfathrebu ychwanegol gan gynnwys:

  • Pobl sydd ynn fyddar neu'n drwm eu clyw
  • Pobl nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf
  • Pobl ag anableddau dysgu
  • Pobl y mae eu salwch neu anaf yn effiethio ar eu cyfathrebu

Mae'r App yn defnyddio delweddau a ychydig bach o destun ategol i'ch helpu chi i rhoi gwybodaeth i rhywun os ydych wedi cael damwain.

Mae ar gael ar iOS, Android a Blackberry.

  • iOS - chwilich am 'PreHospApp'
  • Blackberry - chwiliwch am 'pre hospital app'
  • Android - chwiliwch am 'Pre-Hospital Communication App'

Ymgynghoriad ar y strategaeth gwella ansawdd – fideo BSL

Mae gwasanaeth ambiwlans Cymru yn gwahodd aelodau o'r cyhoedd i ddweud eu dweud ar ei strategaeth gwella ansawdd gyntaf. Mae'r cynllun tair blynedd yn amlinellu'r hyn y mae'r Ymddiriedolaeth yn bwriadu ei wneud er mwyn datblygu'n sefydliad sy'n perfformio'n dda ac a arweinir yn glinigol, sy'n rhoi'r claf wrth wraidd popeth a wnawn.

Meddai Tracy Myhill, Prif Weithredwr gwasanaeth ambiwlans Cymru: "Dyma strategaeth gwella ansawdd gyntaf yr Ymddiriedolaeth ac mae'n rhan allweddol o'n taith i'n symud ymlaen i fod y gorau y gallwn fod.

Ar ôl gwylio'r fideo, gallwch ebostio eich sylwadau atom ni yn PPI. TEAM@wales.nhs.uk.

Mae gan Galw Iechyd Cymru wybodaeth am ddallineb ar y wefan a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Mae yna nifer o fideos Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar gael ar wefannau eraill sy'n ymwneud ag iechyd. Isod fe welwch gysylltiadau i rhai o'r fideos sydd ar gael ar beth maen nhw'n amdano.

Mae gan Coleg Brenhinol y Seiciatryddion nifer o glipiau fideo Iaith Arwyddion Prydain, cliciwch ar yr un yr hoffech weld.
Ymdopi â Straen
Deall Awtistiaeth
Pryd mae pethau drwg yn digwydd
Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd : ar gyfer rhieni ac athrawon
Pryderon
Rhianta da : ar gyfer rhieni ac athrawon

Clipiau fideo ar wefan 'Red British Cross' ar Gymorth Cyntaf