Gwasanaeth neges destun brys

I bobl fyddar, sy’n drwm eu clyw neu â nam ar eu lleferydd
 
Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru bellach yn rhan o wasanaeth SMS brys cenedlaethol.

Mae’r gwasanaeth SMS brys yn caniatáu i bobl fyddar, sy’n drwm eu clyw neu â nam ar eu lleferydd yn y D.U. i anfon neges testun SMS i wasanaeth 999 y D.U. a throsglwyddir i’r heddlu, ambiwlans, tân ac achub neu wylwyr y glannau.

Trwy anfon neges SMS i 999 gallwch alw am gymorth a gall y gwasanaethau brys ymateb.

Bydd yn rhaid cofrestru gydag SMS brys yn gyntaf cyn gallu defnyddio’r gwasanaeth hwn. I gofrestru â’r gwasanaeth hwn, danfonwch y neges destun ‘register’ i 999. Cewch chi ateb, dilynnwch y cyfarwyddiadau ynddi.Cliciwch ar y cyswllt gwefan isod i wybod sut i gofrestru.

 
Cofiwch:
 
Mae hwn yn wasanaeth brys a dylid ei ddefnyddio mewn argyfwng yn unig ar gyfer y canlynol:
 
-  Bywyd mewn perygl
-  Os ydych yn ddifrifol wael
-  Os ydych angen ambiwlans brys
-  Rhywun wedi anafu neu dan fygythiad
-  Trosedd/helynt yn digwydd nawr
-  Person sy’n troseddu gerllaw
-  Pan fydd tân neu bobl wedi eu dal mewn tân
-  Rhywun mewn helynt, neu ar goll, yn y môr
-  Rhywun mewn helbul ar y clogwyn neu ar y traeth.
 
Cofrestrwch ar gyfer y gwasanaeth SMS brys:
 
I wybod mwy am y gwasanaeth a sut i gofrestru, ewch i wefan SMS brys: www.emergencysms.org.uk