Archif Cyfarfodydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Llywodraethu

 Os hoffech chi weld cyfieithiad Cymraeg o unrhyw adroddiad unigol sydd wedi'i nodi yn yr agenda ar gyfer cyfarfod arbennig, a fyddech chi cystal a chysyllyu a Caroline Jones ar 01745 532970, e-bost:- Caroline.Jones13@wales.nhs.uk, gall drefnu i'r adroddiad gael ei gyfieithu. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn monitro nifer y ceisiadau ar gyfer cyfieithiadau o'r fath ac yn defnyddio'r webodaeth hon i benderfynu ar y dull o ddarparu gwybodaeth o'r fath yn y dyfodol.