Cyfarfodydd Pwyllgor

Isod ceir rhestr o gyfarfodydd sy'n agored i'r cyhoedd.

*Oherwydd natur y busnes i'w gynnal yn y cyfarfod hwn, cynhelir mwyafrif y busnes mewn sesiwn gaeedig lle bydd y wasg a'r cyhoedd yn cael eu heithrio.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn croesawu presenoldeb holl aelodau'r cyhoedd ac yn cofleidio cydraddoldeb ac amrywiaeth yn llawn. Os oes gennych unrhyw ofynion arbennig er mwyn cynorthwyo'ch presenoldeb, cysylltwch â ni o leiaf bum diwrnod gwaith ymlaen llaw i'n galluogi i helpu i ddiwallu eich gofynion. Mae manylion pellach, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r lleoliad, ar gael gan Caroline Jones ar 01745 532970.

Pwyllgor Archwilio
*3 Mehefin 2021
*16 Medi 2021
*2 Rhagfyr 2021
*3 Mawrth 2022 

Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad
13 Mai 2021
22 Gorffenaf 2021
23 Medi 2021
18 Tachwedd 2021
20 Ionawr 2022
17 Mawrth 2022

Ansawdd, Profiad y Claf a Diogelwch
7 Mai 2021
9 Medi 2021

16 Tachwedd 2021
17 Chwefror 2022

Y Pwyllgor Pobl a Diwylliant
11 Mai 2021
7 Medi 2021

30 Tachwedd 2021
22 Chwefror 2022

Pwyllgor Cronfeydd Elusennol
3 Mehefin 2021

26 Awst 2021
10 Chwefror 2022