Cyfarfodydd Pwyllgor

Isod ceir rhestr o gyfarfodydd sy'n agored i'r cyhoedd.

*Oherwydd natur y busnes i'w gynnal yn y cyfarfod hwn, cynhelir mwyafrif y busnes mewn sesiwn gaeedig lle bydd y wasg a'r cyhoedd yn cael eu heithrio.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn croesawu presenoldeb holl aelodau'r cyhoedd ac yn cofleidio cydraddoldeb ac amrywiaeth yn llawn. Os oes gennych unrhyw ofynion arbennig er mwyn cynorthwyo'ch presenoldeb, cysylltwch â ni o leiaf bum diwrnod gwaith ymlaen llaw i'n galluogi i helpu i ddiwallu eich gofynion. Mae manylion pellach, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r lleoliad, ar gael gan Caroline Jones ar 01745 532970.

Pwyllgor Archwilio
*5 Mawrth 2020
*21 Mai 2020
*17 Medi 2020
*3 Rhagfyr 2020
*4 Mawrth 2021

Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad
23 Ionawr 2020

14 Mai 2020
16 Gorffennaf 2020
15 Medi 2020
12 Tachwedd 2020
14 Ionawr 2021
11 Mawrth 2021

Ansawdd, Profiad y Claf a Diogelwch
25 Chwefror 2020

12 Mai 2020
8 Medi 2020
1 Rhagfyr 2020
23 Chwefror 2021

Y Pwyllgor Pobl a Diwylliant
4 Chwefror  2020

21 Ebrill 2020
14 Gorffenaf 2020
13 Hydref 2020
12 Ionawr 2021

Pwyllgor Cronfeydd Elusennol
13 Chwefror 2020

4 Mehefin 2020
3 Medi 2020
11 Chwefror 20201