Safonau’r Gymraeg

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi ymrwymo i weithio tuag at ddarparu gwasanaeth dwyieithog i'r cyhoedd. Mae hyn yn ategu gweledigaeth Comisiynydd Y Gymraeg i'r iaith Gymraeg fod yn ganolog i fywyd bob dydd yng Nghymru, ac i greu cymdeithas lle y gellir defnyddio'r Gymraeg mewn nifer gynyddol o gyd-destunau.

Mae Mesur y Gymraeg a ddaeth i rym yn 2011 yn sicrhau statws cyfartal i'r Gymraeg ochr yn ochr â'r Saesneg. Mae'r gyfraith hon yn creu rôl ac yn cyflwyno nifer o Safonau'r Gymraeg. Gellir dod o hyd i fanylion y Safonau y mae gan yr Ymddiriedolaeth ddyletswydd i gydymffurfio â nhw yma: Hysbysiad Cydymffurfio Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.