Agenda - 23 Mehefin 2010

Bwrdd yr Ymddiriedolaeth
Dydd Mercher, 23 Mehefin 2010
10.30am, Ystafell Fwrdd, Pencadlys yr Ymddiriedolaeth
Ysbyty H.M. Stanley, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0RS


Nid yw’n bosibl llwytho dogfennau ar y wefan ar hyn o bryd.  Os dymunwch dderbyn gwybodaeth bellach am y papurau, gallwch gysylltu â Nia Cockburn ar 01745 532994 neu Caroline Jones ar 01745 532900. 

 

Ymddiheuriadau am unrhyw anhwylustod a achoswyd.