Holiadur Cleifion Cymru gyfan

Mae’n ofynnol yn statudol i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru gynnig gwasanaeth dwyieithog yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Rydym yn cydnabod fod gan bob claf hawl i gyfathrebu yn eu dewis iaith. Y nod yw cynnig gwasanaeth cwbl ddwyieithog i ddefnyddwyr gwasanaeth.

Rydym yn cynnig nifer o wasanaethau sydd angen cyfathrebu trwy sawl ffurf gwahanol:
  • Wyneb yn wyneb
  • Dros y ffôn
  • Yn ysgrifenedig
  • Ar ein gwefan
A fyddech chi cystal â chymryd ychydig funudau i gwblhau ein holiadur os gwelwch yn dda. Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir yn cael ei thrin yn gyfrinachol.

Manylion Cyffredinol