Straeon Digidol

Rydyn ni'n dymuno clywed eich straeon i'n helpu ni i wneud gwelliannau i'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu.

Os ydych chi’n glaf, yn berthynas neu’n ofalwr, mae gwrando ar eich profiadau o ddefnyddio Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ein helpu ni i ddeall beth rydyn ni’n ei wneud yn dda a beth allem ni fod yn ei wneud yn well.

 

Rydym yn defnyddio'r straeon hyn i ddeall sut deimlad yw bod yn ddefnyddiwr ein gwasanaethau; mae clywed hanes yn cael ei adrodd yn llais unigolyn yn cario llawer mwy o bwer emosiynol na darllen adroddiad yn unig, ac mae’n ein hatgoffa o’r bod dynol sydd wrth galon ein prosesau a’n gweithdrefnau.

 

Bwth Fideo Rhithwir

Os oes gennych chi stori i ni, gallwch chi ei chyflwyno gan ddefnyddio ein gwasanaeth Bwth Fideo Rhithwir newydd isod. Mae'n hawdd ei ddefnyddio a dyma'r ffordd gyflymaf a mwyaf diogel i recordio'ch stori a'i hanfon atom. Mae'n gweithio ar y rhan fwyaf o gyfrifiaduron, cyfrifiaduron llechen a ffonau clyfar sydd â chamerâu a meicroffonau. Cliciwch ar y ddelwedd i fynd i mewn i'r Bwth Fideo a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Fel arall, yn dibynnu ar gyfyngiadau Covid, efallai y byddwn yn gallu ymweld â chi gartref i recordio eich stori wyneb yn wyneb.

 

Darganfyddwch ragor.

I gael gwybod rhagor am sut y gall eich straeon ein helpu i wneud gwelliannau, cysylltwch â'r Tîm Profiad Cleifion a Chynnwys y Gymuned ar 01792 311773 neu e-bostiwch peci.team@wales.nhs.uk.