Dysgu a Datblygu o fewn Galw Iechyd Cymru

Mae dysgu a datblygu’n hanfodol o fewn Galw Iechyd Cymru er mwyn sicrhau darparu gofal iechyd o’r safon gorau sy’n berthnasol i anghenion y gwasanaeth ac sy’n canolbwyntio ar y defnyddwyr.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gan ein staff y wybodaeth a’r sgiliau penodol sy’n angenrheidiol i gyflawni eu swyddogaethau. Cyflawnir hyn drwy broses o ddysgu a datblygiad parhaus. Mae’r fframwaith gwybodaeth a sgiliau (KSF) a gyflwynwyd fel rhan o’r Agenda ar gyfer Newid yn diffinio ac yn disgrifio’r wybodaeth a’r sgiliau y mae’r staff eu hangen er mwyn cyflenwi gwasanaeth safonol.

Mae’r rhaglenni addysg a datblygiad o fewn Galw Iechyd Cymru’n cynnwys:

  • Paratoi ar gyfer rôl/rhaglenni cynefino
  • Rhaglenni diweddaru hyfforddiant gorfodol
  • Rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus
  • Dyddiau cynefino corfforaethol
  • Sesiynau diweddaru systemau

Canllawiau datblygiadol ychwanegol a ddarperir:

  • Canllawiau arfer gorau
  • Awgrymiadau hyfforddi
  • Adnoddau dysgu ar lein
  • Deunyddiau hyfforddi meddalwedd
  • Sesiynau hyfforddi misol

Cyflwynwyd hyfforddi i mewn i Galw Iechyd Cymru yn 2005 ac erbyn hyn mae wedi’i gynnwys yn gadarn yn y gwasanaeth. Rydym yn gyson yn ceisio gwella a chynnal perfformiad a datblygiad personol. Mae tîm hynod gymwys o Hyfforddwyr Ymarferol yn cynnal hyfforddiant i’r holl staff clinigol llinell flaen.  Hefyd, mae’r tîm hyfforddi’n cefnogi rheolwyr llinell gydag aelodau tîm unigol o safbwynt materion perfformiad.

I ddarganfod mwy, gallwch gysylltu ag aelod o’r tîm ar 01792 776252