Agenda - 26 Mawrth 2008

Bwrdd yr Ymddiriedolaeth
Dydd Mercher 26 Mawrth 2008
10am, Ty Aberhonddu, Ystâd Parc Mamhilad, Pontypwl

Agenda
(Lawrlwytho Agenda Bwrdd yr Ymddiriedolaeth)

 1. Materion Gweithdrefnol
  BUSNES STRATEGOL
 2. Rhaglen Amser i Wneud Gwahaniaeth
 3. Cynlluniau Ariannol Drafft 2008/09
 4. Prosiect Rheolaeth mewn Iechyd– Asesiad Llinell Sylfaen Rheolaeth Gorfforaethol GIG Cymru
 5. Protocol Cyfrinachedd a Datgelu Gwybodaeth Bersonol
 6. Busnes Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Briffio Parhad
 7. Rheolaeth Amgylcheddol
 8. Rheoli Risg a Iechyd a Diogelwch

  BUSNES GWEITHREDOL

 9. Adroddiad Gweithredol
 10. Perfformiad NHSDW
 11. Cyfathrebu
 12. Sefyllfa Ariannol
 13. Cyflafareddiad Dyledwyr
 14. Newidiadau i Orchmynion Sefydlog, Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog a Chynllun Cadw a Dirprwyo
 15. Adroddiad Ymatebwyr Cyntaf Brys Amgen
 16. Parthed: Caffael Gwasanaeth FMS Oracle

  ER GWYBODAETH

 17. Cofnodion Pwyllgorau

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf : 22 Mai 2008