Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Bwrdd yr Ymddiriedolaeth 2013

Os hoffech chi weld cyfieithiad Cymraeg o unrhyw adroddiad unigol sydd wedi'i nodi yn yr agenda ar gyfer cyfarfod arbennig, a fyddech chi cystal â chysylltu â Caroline Jones ar 01745 532970, e-bost: Caroline.jones13@wales.nhs.uk, Gall drefnu i'r adroddiad gael ei gyfieithu.