Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweithio i ni

Mae dros 2,500 o bobl yn gweithio i’r Gwasanaeth Ambiwlans yng Nghymru, mae llawer mwy o bobl yn helpu’r gwasanaeth ambiwlans fel gwirfoddolwyr. 

Os oes gennyt ddiddordeb mewn gweithio i’r Gwasanaeth Ambiwlans ac am fwy o wybodaeth am  y gwahanol fathau o staff sy’n gweithio i’r gwasanaeth a’r gwahanol swyddi maent yn wneud, cliciwch ar y cysylltau ar y dde.