Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Safle Dysgu

Croeso i’n safle dysgu, ble byddwch yn canfod llawer o wybodaeth a gêmau.

Bydd yr adran hon yn dangos ble gallwch fynd am help, os ydych wedi anafu neu’n teimlo’n sâl.

I ddysgu mwy, gallwch gael golwg ar bob adran trwy glicio ar y llun neu’r teitl a chwarae’r gêmau a’r cwisiau.

Drwy gydol mis Hydref, rydym yn cynnal ymgyrch 'Shoctober'. Mae hyn ar gyfer plant ysgolion cynradd ac mae’na lawer o gemau a gwybodaeth yma i'ch helpu chi i ddysgu am sgiliau achub bywyd.