Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Cwis Dewis Doeth

1. Mae eich ffrind wedi cwympo ac mae ganddi archoll ar ei phen-glin. Nid yw hi’n gwaedu Beth fyddech yn ei wneud?