Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweithgareddau

Pecyn Gweithgareddau

Fel rhan o lyfryn ysgol ''Mae Jack yn son am y Gwasanaeth Ambiwlans Cymru'', gallwch nawr argraffu pecynnau gwaithgareddau hwyl sy’n addas at blant 5-7 mwlydd oed a 7-11 mlwydd oed  a chwblhau'r gwahanol gweithgareddau.

Mae gennym llyfryn newydd 'Jack yn dweud mwy' sydd i blant 8-11.

I blant iau, beth am brintio'r llyfryn lliwio a lliwio'r gwahanol lluniau?  I lawrlwytho'r llyfryn, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Gwrandewch ar y llyfryn yma.

Pos Dewis Doeth -  A wyddoch chi pa un yw’r gwasanaeth gorau i’w ddefnyddio os byddwch yn dost neu wedi cael anaf? Derbyniwch yr her a phrofwch eich gwybodaeth trwy gymryd rhan yn ein pos Dewis Doeth.

Damweiniau Mawr, Damweiniau Bach
Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng damwain fawr a damwain bach a ble i fynd am help?  Profwch eich hun drwy ymweld a Cwis Damweiniau Bach, Damweiniau Mawr.