Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Urgent Care Service (UCS)

Gwasanaeth Gofal Brys (GGB)

Mae'r Gwasanaeth Gofal Brys (GGB) yn griw di-argyfwng sydd wedi'i hyfforddi ac yn gymwys i ofalu am gludo cleifion brys, a di-frys, sydd angen gofal sylfaenol, e.e. rhoi lleddfu poen yn ystod eu taith i'r ysbyty.

I weithio o fewn y HDS, bydd angen i chi:

  • bod yn aeddfed
  • bod yn ofalgar a deallusrwydd
  • bod yn onest
  • cael sgiliau trefnu da
  • cael parodrwydd i weithio shifftiau

Hyfforddiant

Bydd dechrau'r rhaglen hyfforddiant yn cynnwys:

  • 4 wythnos o hyfforddiant gofal cleifion, sy'n cynnwys hyfforddiant fel symud a chario
  • hyfforddi gyrwyr 1 wythnos
  • cwrs gyrwyr golau glas tair wythnos

Gwybodaeth bellach: