Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Cynghorydd Iechyd Deintyddol

Cynghorwyr Iechyd Deintyddol

Mae Cynghorwyr Iechyd Deintyddol yn GIG 111 Cymru (sy'n rhan o Wasanaeth Ambiwlans Cymru), yn Nyrsys Deintyddol gymwys ac yn gweithio mewn canolfan gyswllt a leolir yng Nghymru ac yn cymryd galwadau deintyddol gan bobl yn y gymuned leol.

Gan fod Cynghorwyr Iechyd Deintyddol yn defnyddio'r ffôn i helpu cleifion, maent yn gofyn cwestiynau gwahanol gyda chymorth system gyfrifiadurol arbennig, i'w helpu i benderfynu beth sydd angen iddynt ei wneud nesaf. Maent yn asesu symptomau'r galwr ac yn rhoi cyngor ar sut i leddfu poen deintyddol cleifion a lle i gael triniaeth os oes angen. Maent hefyd yn rhoi gwybodaeth am iechyd deintyddol a bractisiau deintyddol sy'n derbyn cleifion newydd.

I fod yn Gynghorydd Iechyd Deintyddol, mae angen:

  • o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch (neu gyfatebol)
  • cofrestru gyda Safonau Nyrsio Deintyddol a Bwrdd Cynghori Hyfforddiant
  • o leiaf blwyddyn o brofiad fel nyrs deintyddol ar ôl cymhwyso
  • sgiliau TG da
  • sgiliau cyfathrebu a gwrando da
  • yn gallu gweithio ar eich pen eich hun neu fel rhan o dim

Gwybodaeth bellach:

Gyrfaoedd - Gwybodaeth Gyrfaoedd y GIG

Gyrfaoedd y GIG

Cliciwch yma i ddarllen: Diwrnod ym Mywyd Cynghorydd Iechyd Deintyddol