Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Cynghorydd Gwybodaeth Iechyd

Ymgynghorwyr Gwybodaeth Iechyd

Mae Ymgynghorwyr Gwybodaeth Iechyd yn GIG 111 Cymru (sy'n rhan o Wasanaeth Ambiwlans Cymru) yn gweithio mewn canolfan gyswllt a leolir yng Nghymru ac yn cymryd galwadau gan bobl yn y gymuned leol.

Mae Cynghorwyr Gwybodaeth Iechyd yn helpu aelodau’r cyhoedd i gael gwybodaeth am unrhyw beth sy’n ymwneud â’u hiechyd. Maent yn ateb unrhyw gwestiynau a ofynnir iddynt am iechyd, gall fod wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu trwy e-bost. Gall cwestiynau amrywio o ddod o hyd i ddeintydd i wybodaeth am iechyd rhywiol a glinigau iechyd rhywiol lleol.

Er mwyn galluogi Ymgynghorydd Gwybodaeth Iechyd i ateb ymholiad, maent yn casglu gwybodaeth ymchwil gan ddefnyddio ystod eang o gyfryngau/adnoddau gwybodaeth iechyd sydd ar gael, gan gynnwys cronfeydd data; fewnrwyd; y rhyngrwyd ac adnoddau llyfrgell. Maent wedi eu hyfforddi i ganfod yr wybodaeth orau ar gyfer yr unigolyn hwnnw, gan sicrhau ei fod yn gywir ac wedi’i ddiweddaru. 

I fod yn Gynghorydd Gwybodaeth Iechyd, mae angen:

  • o leiaf 5 TGAU graddfa C neu uwch (neu gyfatebol)
  • sgiliau ffôn a chyfathrebu ardderchog
  • arddull cyfeillgar a gofalgar
  • angen gweithio tuag at gofrestru proffesiynol gyda chorff proffesiynol

Rhaid i chi hefyd:

  • meddu sgiliau TG da
  • gallu weithio o dan bwysau
  • yn gallu cyfathrebu mewn modd hyderus gyda'r cyhoedd yn gyffredinol ac yn meddu sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid da
  • hunan gymhelliant
  • y gallu i weithio ar eich pen eich hun neu fel rhan o dim
  • meddu sgiliau ymchwil da

Gwybodaeth bellach:


Cliciwch yma i ddarllen - Diwrnod ym Mywyd Cynghorydd Gwybodaeth Iechyd