Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Gwasanaeth cludo cleifion di-argyfwng

Gwasanaeth Gofal Cleifion (PCS)

Mae staff Gwasanaeth Gofal Cleifion (PCS) yn cludo pobl i’r Ysbyty pan nad yw’n argyfwng.  Mae'r bobl sy'n defnyddio'r Gwasanaeth Cludiant Di-Argyfwng yn gleifion sy'n cwrdd â'r Meini Prawf Cymhwyster Llywodraeth Cymru ac yn gymwys i gael cludiant i'r ysbyty ar gyfer apwyntiadau mewn clinigau neu am driniaeth yn yr ysbyty.

Mae staff PCS yn derbyn llawer o hyfforddiant, gan gynnwys: gofal cwsmeriaid, cymorth cyntaf, gyrru arbenigol, symud a chodi cleifion a sgiliau arbed bywyd sylfaenol.

Mae'r Gwasanaeth Gofal Cleifion yn defnyddio cerbydau a gynlluniwyd yn arbennig (fel arfer gyda rampiau) i sicrhau bod cleifion yn cael eu cludo yn ddiogel ac yn gyfforddus.

I fod yn aelod o’r tîm PCS mae angen:

  • safon dda o addysg
  • trwydded yrru lawn sydd rhaid cynnwys o leiaf categori B, gyda Categori C1 a D1 yn ddymunol
  • dim euogfarnau am unrhyw droseddau gyrru difrifol

Dylech

- gallu gyrru
- fod yn gofalgar a deallus
- bod yn drefnus
- gallu cyfathrebu gyda llawer o bobl wahanol
- bod yn fodlon gweithio sifftiau

Hyfforddiant

Bydd dechrau'r rhaglen hyfforddi ar gyfer y Gwasanaeth Gofal Cleifion yn cynnwys:

  • 2 wythnos o hyfforddiant sefydlu, sy'n cynnwys Iechyd a Diogelwch, Cymorth Cyntaf yn y gwaith, Gweithdrefnau Radio a Symud a Thrin
  • 1 wythnos hyfforddi gyrwyr