Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Croeso

Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ymateb i ddamweiniau ac argyfwng.  Rydym hefyd yn cludo rhai cleifion i apwyntiadau yn yr ysbyty.

Rydym yn gwasanaethu Cymru gyfan 24 awr y dydd, bob dydd ac yn ceisio cynnig y gofal gorau posibl i’r holl gleifion.

Mae GIG 111 Cymru hefyd yn rhan o’r gwasanaeth Ambiwlans, maent yn rhoi cyngor a gwybodaeth iechyd i bobl dros y ffôn ac ar y wefan www.111.wales.nhs.uk.

Yn ‘Yr Ystafell’ gallwch ganfod beth yw argyfwng a phryd y dylech ffonio 999, a hefyd pa gyfleoedd gyrfa gwahanol sydd ar gael o fewn y gwasanaeth ambiwlans. Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi datblygu rhithdaith rhyngweithio sydd yn gymorth i bobl ddeall yn well swyddogaeth y criwiau rheng flaen a’r cyfarpar maen nhw’n ei ddefnyddio i achub bywydau. Cymerwch gip 360 tu mewn i ambiwlans, Canolfan Gyswllt Clinigol -  lle y ceir galwadau 999 ac o ble caiff cerbydau eu danfon, a hefyd Canolfan Ambiwlans yr Ardal yn lle mae Tim Ymateb Mannau Peryglys (TYMP) wedi ei leoli.

 

Fideo Iaith Arwyddion Prydain

cliciwch yma i ddysgu am Ddewis Doeth
Cliciwch yma i ddysgu beth i wneud os ydych yn cwympo
Mae gan y wefan 'Sign Health' nifer o fideos gallwch gwylio wrth clicio yma