Un o hoelion wyth y Gwasanaeth Ambiwlans yn ymddeol ar ôl 35 mlynedd

BYDD un o hoelion wyth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, a fydd yn ymddeol yr wythnos hon, yn gadael gwaddol o weddnewid a gwella ar draws y sector ambiwlans yn y Deyrnas Unedig.  Dechreuodd Andrew Challenger, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg a Hyfforddiant Proffesiynol yr Ymddiriedolaeth, ei yrfa â’r gwasanaeth ambiwlans yn 1987. Erbyn 2017 dyfarnwyd Medal Gwasanaeth...

Yr Ymddiriedolaeth yn penodi dau Gyfarwyddwr Anweithredol newydd

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi penodi dau Gyfarwyddwr Anweithredol newydd yn aelodau o’i Fwrdd.  Dechreuodd Ceri Jackson, sydd wedi bod mewn nifer o uwch rolau yn y sector elusennol, a Hannah Rowan (Burch yn enedigol) sydd hefyd yn meddu ar wyth mlynedd o brofiad yn y trydydd sector ar ôl dechrau ei gyrfa fel athrawes, yn eu rolau ar 1 Ebrill 2022. ...

Parafeddyg yn ffeirio Cymru am Affrica ar daith darparu cymorth

MAE parafeddyg o Ogledd Cymru wedi bod yn defnyddio ei sgiliau er budd eraill ar daith ddyngarol yn Affrica.  Hedfanodd Esther Dittmar, sy’n gweithio yn Dobshill, Sir y Fflint yn arferol, 6,500 o filltiroedd i Uganda fis diwethaf i gynorthwyo’r bobl leol i ehangu ei wasanaeth ambiwlans beiciau modur.  Roedd Esther yn rhan o griw o saith o wirfoddolwyr...