Datganiad ar y cyd: Rhyddhau cleifion sy'n ffitio'n feddygol o'r ysbyty

Datganiad ar y cyd gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cyngor Sir Penfro, Cyngor Sir Gaerfyrddin a Chyngor Sir Ceredigion. Ar hyn o bryd mae galw digynsail ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, sy’n arwain at oedi sylweddol yn ddarpariaeth gofal. Yn syml, mae’r...

Y sector milwrol i gefnogi Gwasanaeth Ambiwlans Cymru o yfory ymlaen

BYDD y Lluoedd Arfog yn dechrau cynorthwyo Gwasanaeth Ambiwlans Cymru eto yfory. Bydd 50 o filwyr 4 Catrawd y Corfflu Logisteg Brenhinol yn gyrru ambiwlansau ledled Cymru o ddydd Mawrth, yn dilyn derbyn hyfforddiant ym Maracs Rhaglan yng Nghasnewydd dros y penwythnos.  Yn ystod yr wythnos nesaf bydd 50 o aelodau’r Llynges Frenhinol a’r Awyrlu yn ymuno gyda...

Canmoliaeth i staff theatr yn dilyn drama feddygol

GWNAETH ymateb cyflym staff theatr achub bywyd dyn ar ôl iddo grwydro i mewn oddi ar y stryd yn cwyno am boen yn ei frest ac yna dioddef ataliad ar ei galon. Roedd Jamie Marshall, 38, ac Andrew Irving, 42, ar ddyletswydd yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd, pan gerddodd dyn i mewn i’r dderbynfa yn cwyno am boenau difrifol yn ei frest.  Roedd John Higgins,...