Cydweithwyr yn cael eu cydnabod yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

CYHOEDDWYD heno fod dau gydweithiwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cael eu cydnabod yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.  Dyfarnwyd Medal Gwasanaeth Ambiwlans y Frenhines i Andy Swinburn, Cyfarwyddwr Cyswllt Parafeddygaeth yr Ymddiriedolaeth a Sue Owen-Williams, Nyrs Gynghorydd gyda GIG 111 Cymru.    Dyfarnwyd OBE i Tracy Myhill, cyn Brif Weithredwr...

Canmoliaeth i bâr am eu gweithredoedd achub bywyd yn dilyn damwain car

MAE nyrs a’i chydweithiwr wnaeth roi cymorth cyntaf i achub bywyd yn dilyn damwain car difrifol wedi cael eu canmol am eu gweithredoedd.  Roedd y nyrs ardal Joanne Curry a’i chydweithiwr Simon Clifford yn gweithio shifft i’r gwasanaeth meddygon teulu y tu allan i oriau arferol pan ddaethant ar draws damwain car yn Abertyleri. Roedd pedwar o bobl wedi’u...

Canmoliaeth i staff archfarchnad ym Mhort Talbot am eu gweithredu cyflym

MAE staff archfarchnad wnaeth helpu cwsmer yn dioddef ataliad ar y galon wedi cael eu canmol am feddwl yn gyflym a gweithredu ar unwaith.  Gwnaeth gweithwyr Tesco ym Mhort Talbot roi adfywio cardio-pwlmonaidd i ddyn a oedd wedi mynd yn anymwybodol yn y maes parcio a rhoi dwy sioc iddo gan ddefnyddio diffibrilydd yr archfarchnad cyn i ambiwlans gyrraedd. Gwnaeth cydweithwyr...