Parafeddyg nad oedd ar ddyletswydd yn cyflawni adfywio cardio-pwlmonaidd ar ei wr

MAE parafeddyg nad oedd ar ddyletswydd wnaeth berfformio adfywio cardio-pwlmonaidd ar ei wraig ei hun ar ôl ataliad ar y galon dirybudd wedi disgrifio’r sefyllfa eithriadol.  Gwnaeth Phil Wilkins roi cywasgiadau ac anadliadau adfer i’w wraig ers 20 mlynedd, Cerys, ar ôl iddi lewygu’n ddirybudd yn eu cartref yn Mhentrebach y dydd Gwener cyn diwethaf.  Gwnaeth...

Gwobr y diwydiant i Wasanaeth Ambiwlans Cymru

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi ennill un o wobrau arobryn y diwydiant.  Cafodd Cyfarwyddwr Cyswllt Parafeddygaeth yr Ymddiriedolaeth, Andy Swinburn, ei enwi’n enillydd y Wobr Arweinyddiaeth Glinigol yn seremoni wobrwyo rithiol y Gwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd.   Mae’r wobr yn cydnabod ei waith yn datblygu rolau fel rhan o fodel ymateb clinigol...

Trechu’r Ffliw: Stori Pete

CAFODD rheolwr gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru fraw ar ôl clywed fod yr hyn roedd yn gredu oedd yn ddôs o ‘ffliw dynion’ y feirws ffliw a fod ganddo oriau o’i oes yn weddill.  Roedd Pete Brown yn 27 oed pan ddatblygodd symptomau’r ffliw, ond gwnaeth ei ddirywiad cyflym olygu ei gludo i uned gofal dwys a’i roi mewn coma.    Roedd...