Covid-19: Dweud eich dweud am ymateb Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n gofyn i’r cyhoedd ddweud ei ddweud am ei ymateb i’r pandemig Coronafeirws.  Mae’r Ymddiriedolaeth yn gwahodd pobl i rannu eu profiad o ddefnyddio’r gwasanaeth, p’un ai trwy’r gwasanaeth 999, 111 neu’r Gwasanaeth Cludiant Cleifion. Mae hefyd yn awyddus cael barn y cyhoedd ar ba mor hawdd...

Covid-19: Cais Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ynghylch masgiau wyneb

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n gofyn i rai o’i gleifion wisgo masg wyneb llawfeddygol er mwyn atal lledaenu Covid-19. Bellach mae criwiau yn ateb pob galwad ledled Cymru mewn cyfarpar diogelu personol,  sy’n cynnwys masgiau, feisorau, ffedogau a siwtiau gorchuddio, yn ychwanegol at eu menyg safonol. Gofynnir i rai cleifion wisgo masg llawfeddygol hefyd...

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i gynnal ei rith Gyfarfod y Bwrdd cyntaf

BYDD Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n cynnal ei rith gyfarfod y Bwrdd cyntaf yr wythnos nesaf.  Bydd Tîm Gweithredol yr Ymddiriedolaeth a’r Cyfarwyddwyr Anweithredol yn ymgynnull ar gyfer eu cyfarfod Bwrdd, a gynhelir bob deufis ac sy’n agored i’r cyhoedd, trwy gyfrwng Zoom am y tro cyntaf yn hanes y sefydliad.  Gwahoddir y cyhoedd a rhanddeiliaid...

Gwiriwr symptomau Covid-19 yn cyrraedd carreg filltir miliwn o ymwelwyr

MAE gwiriwr symptomau ar-lein sy’n helpu pobl benderfynu a yw’n bosibl eu bod wedi eu heintio gyda’r Coronafeirws wedi cael miliwn o ymwelwyr ers creu’r gwiriwr.  Dyluniwyd Gwiriwr Symptomau Covid-19 Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, a aeth yn fyw ddechrau Mawrth, i gyfeirio defnyddwyr at y gofal mwyaf priodol a lleihau’r pwysau ar y gwasanaeth 111.  Er...