Lansio’r Arolwg Gofalwyr blynyddol

OS ydych chi’n gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind, yna mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru am glywed gennych chi yn ystod Awst fel rhan o’i Arolwg Gofalwyr 2020.  Gall gofalu am unrhyw un ag anabledd corfforol neu feddyliol, unigolyn â phroblemau camddefnyddio sylweddau neu ddarparu cymorth ychwanegol wrth i rywun heneiddio fod yn heriol iawn, a chael...

Dedfryd o garchar ohiriedig i alwr 999 camdriniol

RHODDWYD dedfryd o garchar ohiriedig i ddyn am wneud galwadau camdriniol i Wasanaeth Ambiwlans Cymru.  Dedfrydwyd Mark Lewis, 49, o Lanedeyrn, Caerdydd, i garchar am 10 wythnos, wedi’i ohirio am 18 mis yn Llys Ynadon Caerdydd ddoe, lle plediodd yn euog i drosedd dan Ddeddf Cyfathrebu 2003. Clywodd y llys fod Lewis wedi ffonio’r gwasanaeth ambiwlans nifer...

Cydnabod ethos gwyrdd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi derbyn canmoliaeth uchel am ei waith i wreiddio cynaliadwyedd amgylcheddol yn ei ddiwylliant gwaith.  Bob blwyddyn mae’r rhaglen Gwobrau Datblygu Gofal Iechyd yn cydnabod cyflawnwyr yn y diwydiant, a 2020 oedd y Flwyddyn Gweithredu Gwyrdd.   Yn 2016 lansiodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru Fodel Ymateb Clinigol newydd sydd...