Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws.

Lansio’r Arolwg Gofalwyr blynyddol

03/08/20 02:05

Os ydych chi’n gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind, yna mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru am glywed gennych chi yn ystod Awst fel rhan o’i Arolwg Gofalwyr 2020

Cymeradwyaeth wrth i Gymhorthydd Gofal Ambiwlans wnaeth oresgyn Covid-19 adael yr ysbyty

31/07/20 12:33

Gadawodd Steve Bell, sy’n gweithio i Wasanaeth Cludiant Cleifion Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, yr ysbyty ddoe i guro dwylo bonllefus, a ffilmilwyd y digwyddiad teimladwy ar fideo.

Dedfryd o garchar ohiriedig i alwr 999 camdriniol

31/07/20 08:36

Clywodd y llys fod Lewis wedi ffonio’r gwasanaeth ambiwlans nifer fawr o weithiau ar 27 Mehefin, gan ddefnyddio iaith aflednais a bygythiol.

Cydnabod ethos gwyrdd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

29/07/20 10:40

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi derbyn canmoliaeth uchel am ei waith i wreiddio cynaliadwyedd amgylcheddol yn ei ddiwylliant gwaith

Wast mewn rhifau

715 O gerbydau
465,552 Digwyddiadau wedi'u dilysu
787,931 Teithiau NEPTS
243,840 Galwadau i Galw Iechyd Cymru