Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws.

‘999? Dwi’n methu cysgu!’ – Y galwadau ffôn mwyaf amhriodol i Wasanaeth Ambiwlans Cymru

24/11/20 11:47

As it enters its busiest period, the ambulance service is reminding people only to call 999 in a serious or life-threatening emergency.

Lansio Gwasanaeth 111 yng Nwgwm Taf Morgannwg

24/11/20 08:53

Bydd y gwasanaeth 111 newydd ar gael bellach yn ardaloedd Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf heddiw.

Prosiect storio cyffuriau rheoledig wedi’i enwebu am wobr y diwydiant

19/11/20 11:16

Mae tim o Wasanaeth Ambiwlans Cymru wedi’i enwebu am wobr o fri y diwydiant gofal iechyd.

Cody caredig yn codi arian

16/11/20 11:41

Mae plentyn ifanc o Ynys Môn wedi dawnsio ei ffordd i gyfanswm codi arian gwych ar gyfer Gwasanaeth Ambiwlans Cymru