Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws.

Llwyddiant ymgyrch ‘Defibuary’ Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

11/03/20 02:17

MAE mwy o bobl nag erioed o’r blaen wedi cymryd rhan yn ymgyrch flynyddol ‘Defibuary’ Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Pedwar gwasanaeth 999 yn ymuno dan y un to yn Llanilltud Fawr

10/03/20 03:06

Agorwyd cartref newydd i’r pedwar gwasanaeth brys – gyda phawb o dan yr un to yn Llanilltud Fawr – am y tro cyntaf yng Nghymru. (Dydd Mawrth y 10fed oi Fawrth 2020).

Gwobrau Staff 2020: Enwebiadau’n agor ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl a’r Wobr Cydnabyddiaeth gan y Cyho

26/02/20 09:02

Cyflwynir y wobr yn y seremoni flynyddol Gwobrau Staff ym mis Hydref, a fydd yn cael ei gynnal yn Llandudno eleni.

1000fed siwrne dosturiol i’r Gwasanaeth Cludiant Cyflym Gofal Diwedd Oes

27/02/20 09:05

Mae gwasanaeth sy’n darparu cludiant i gleifion gofal diwedd oes yng Nghymru wedi cyrraedd carreg filltir arbennig.

Wast mewn rhifau

715 O gerbydau
465,552 Digwyddiadau wedi'u dilysu
787,931 Teithiau NEPTS
243,840 Galwadau i Galw Iechyd Cymru

Events