Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws.

Welsh Ambulance Service to host Board meeting featuring staff story from a 111 Call Handler

21/01/22 12:24

The Welsh Ambulance Service will host its bi-monthly Trust Board meeting next week

Mae GP yn canmol tîm parafeddygon newydd fel tîm sy'n newid y gêm

21/01/22 11:23

Dywedodd Dr Chris Jones o Feddygfa Llansamlet fod y gwasanaeth newydd yn symleiddio'r broses gyda buddion amlwg i gleifion a theuluoedd.

Teulu’n diolch i atebwr galwadau a pharafeddygon ar ôl i dad ddioddef ataliad y galon

14/01/22 08:44

Mae teulu fu bron â cholli tad a gwr i ataliad y galon wedi diolch i griw Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a thynnu sylw at waith yr arwyr gofal meddygol brys nad yw pobl yn eu gweld – y rhai sy’n ateb galwadau 999

Parafeddyg nad oedd ar ddyletswydd yn cynorthwyo merch ifanc wedi’i llusgo o’r môr

12/01/22 03:50

Mae parafeddyg nad oedd ar ddyletswydd a gynorthwyodd i achub bywyd merch ysgol wedi’i gymeradwyo am ei weithredu cyflym ac anhunanol