Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws.

Marwolaeth Paul Teesdale o’r Gwasanaeth Cludiant Cleifion

19/01/21 01:49

Ymunodd Paul gyda’r gwasanaeth ambiwlans ym mis Mehefin 2012 yn dilyn gyrfa hir a disglair gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Estyniad i gyfnod swydd y Cyfarwyddwr Anweithredol Emrys Davies

13/01/21 01:33

Bydd Emrys, a gafodd ei benodi am y tro cyntaf yn 2014, yn parhau fel Cyfarwyddwr Anweithredol ar y Bwrdd tan 31 Mawrth 2022.

Nifer mwyaf o ymweliadau i wefan GIG 111 Cymru

08/01/21 01:40

Edrychwyd ar wefan GIG 111 Cymru 5.8 miliwn o weithiau y llynedd, gyda’r gyfran uchaf – 1.6 miliwn – ym mis Mawrth ar ôl y cyhoeddiad am y pandemig byd-eang.

Gobaith yn deillio o drasiedi teuluol

11/01/21 01:51

Mae par a ddioddefodd golli plentyn yn ddirybudd wedi’u hysgogi i weithredu’n gadarnahol yn dilyn y drasiedi trwy godi arian ar gyfer diffibrilyddion achub bywyd