Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gofyn i chi ddefnyddio'ch gwasanaeth ambiwlans yn ddoeth. Ffoniwch 999 mewn argyfwng sy'n peryg.

Datganiad gan y Prif Weithredwr Jason Killens

15/01/20 10:48

Datganiad gan Brif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru mewn ymateb i ddatganiad y Gweinidog Iechyd heddiw ynghylch y pwysau ar ofal heb ei drefnu dros gyfnod y gaeaf 2019/20 a’r camau nesaf i wella gwasanaethau ambiwlans.

Dosbarthwr meddygol brys yn cyfaddef twyll i gael tâl salwch

10/01/20 03:03

Cyfaddefodd y Dosbarthwr Meddygol Brys Jamie Brown fe wnaeth cyflawni twyll i gael tâl salwch ar ddiwrnodau rhwng Ionawr ac Awst 2018 tra'n gweithio i'r Ymddiriedolaeth.

Tanwydd wedi'i ddwyn o ambiwlansys ar Ddydd Calan

03/01/20 10:55

Gorsaf Ambiwlans Tredegar oedd y targed o ddwyn tanwydd ar Ddydd Calan a difrodwyd tri ambiwlans, yn ogystal â cherbyd aelod o staff, yn y broses. Rydym yn apelio ar i dystion ddod ymlaen.

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n paratoi ar gyfer Nos Galan brysur

30/12/19 11:13

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn atgoffa’r rhai sydd am ddathlu Nos Galan i gadw’n ddiogel a bod yn synhwyrol wrth iddyn nhw groesawu 2020.

Wast mewn rhifau

714 O gerbydau
479,444 Digwyddiadau wedi'u dilysu
787,666 Teithiau NEPTS
301,640 Galwadau i Galw Iechyd Cymru