Adran Anableddau Dysgu

Croeso i’n safle anableddau dysgu, ble byddwch yn canfod llawer o wybodaeth a gêmau.

Canllaw Dechreuwyr i’r Gwasanaeth Iechyd

Bydd yr adran hon yn dangos ble gallwch fynd am help, os ydych wedi anafu neu’n teimlo’n sâl.

I ddysgu mwy, gallwch gael golwg ar bob adran trwy glicio ar y llun neu’r teitl a chwarae’r gêmau a’r cwisiau.

Hefyd, mae gennym becyn hwylusydd/rhiant i’ch cynorthwyo, wrth ddefnyddio’r adnoddau dysgu ar gyfer un i un neu waith grwp. Mae’r pecyn yn cynnwys cyngor ar annog dysgu trwy weithgareddau, sgyrsiau a chwarae rôl.

Dolenni cysylltiol i wefannau a allai fod o gymorth