Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gofyn am gymorth milwrol eto

22nd September 2021

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ceisio cael cymorth milwrol eto i gynorthwyo gyda’i ymdrechion Covid-19. 

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi cyflwyno cais am gymorth ychwanegol i Lywodraeth Cymru dan y trefniant Cymorth Milwrol i Awdurdodau Sifil. 

Os cymeradwyir y cais dyma fydd y trydydd tro i filwyr roi cymorth i’r gwasanaeth yn ystod y pandemig. 

Dywedodd y Prif Weithredwr, Jason Killens: “Mae Covid-19 wedi cyflwyno her heb ei thebyg, ond mae’r misoedd diwethaf yn enwedig wedi rhoi pwysau arwyddocaol a pharhaus ar ein gwasanaeth ambiwlans.

“Mae’r Ymddiriedolaeth yn dechrau dychwelyd i rai o’r trefniadau oedd yn bodoli ar anterth y pandemig er mwyn rheoli’r cynnydd mewn gweithgarwch yn gysylltiedig â Covid-19 rydym ni’n ei weld unwaith eto.

“Fel rhan o hyn rydym ni’n awyddus i gael cymorth y fyddin eto, wnaeth waith rhagorol yn ein cynorthwyo ni ar ddau gyfnod blaenorol y llynedd.  

“Y gaeaf yw ein cyfnod prysuraf, a bydd hyn yn ein galluogi ni i fod ar y blaen o ran yr hyn rydym ni’n ei ragweld fydd yn gyfnod anodd iawn, yn enwedig pan rydych chi’n cyplysu Covid-19 gyda ffliw tymhorol a’r pwysau arferol yn ystod y gaeaf. 

“Mae hyn yn ymwneud â chryfhau ein capasiti cyn belled ag y bo modd a’n rhoi ni yn y sefyllfa orau posibl i ddarparu gwasanaeth diogel i bobl Cymru.” 

Mae mwy na 200 o filwyr y Fyddin wedi cynorthwyo ymdrechion Covid-19 yr Ymddiriedolaeth eisoes trwy yrru a diheintio cerbydau ambiwlans fel rhan o Ymgyrch Rescript.

Yn eu plith roedd 90 o filwyr o 9 Catrawd y Corfflu Logisteg Brenhinol a ddechreuodd roi cymorth Noswyl Nadolig ar frig ail don y pandemig.  

Mae mwy na 20,000 o swyddogion milwrol wedi bod yn cefnogi gwasanaethau cyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig yn ystod y pandemig fel rhan o ‘Lu Cymorth Covid’.

Dywedodd llefarydd ar ran Rheolaeth Filwrol ar y Cyd Cymru: “Mae’r sector amddiffyn yn parhau’n barod i gynnig cymorth i awdurdodau sifil yn y Deyrnas Unedig a byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i ddeall eu gofynion a chynnig cymorth lle bo’n briodol. 

“Ers mis Mawrth 2020 mae’r sector milwrol wedi cefnogi mwy na 450 o geisiadau Cymorth Milwrol i Awdurdodau Sifil fel rhan o’r Tasglu Ymateb i Covid.”