Canmoliaeth i staff archfarchnad ym Mhort Talbot am eu gweithredu cyflym

7th June 2021

MAE staff archfarchnad wnaeth helpu cwsmer yn dioddef ataliad ar y galon wedi cael eu canmol am feddwl yn gyflym a gweithredu ar unwaith. 

Gwnaeth gweithwyr Tesco ym Mhort Talbot roi adfywio cardio-pwlmonaidd i ddyn a oedd wedi mynd yn anymwybodol yn y maes parcio a rhoi dwy sioc iddo gan ddefnyddio diffibrilydd yr archfarchnad cyn i ambiwlans gyrraedd.

Gwnaeth cydweithwyr greu helipad dros dro hefyd er mwyn caniatàu i ambiwlans awyr lanio’n ddiogel. 


Heddiw aeth Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i’r archfarchnad i ddweud diolch o galon wrthynt am eu hymdrechion.

Dywedodd Jason: “Mae pob eiliad yn cyfri yn ystod ataliad ar y galon, ac fe wnaeth y modd y gwnaeth y staff weithio gyda’i gilydd i ddechrau’r gadwyn oroesi roi’r siawns gorau posibl i’r claf hwn. 

“Maen nhw’n enghraifft ragorol o beth i’w wneud mewn sefyllfa o’r fath, a dylent fod yn falch iawn o’u gweithredoedd.” 

Anfonwyd car ymateb cyflym, ambiwlans brys ac ambiwlans awyr i’r archfarchnad yn Stryd y Prior yn dilyn yr alwad 999 ym mis Hydref.   


Roedd yr Ymatebwr Cyntaf Cymunedol Ashley Page yn cefnogi’r parafeddyg Richard John yn y car ymateb cyflym, a gyrhaeddodd chwe munud wedi’r alwad. 

Dywedodd Ashley, sydd hefyd yn ddyrannwr yng Nghanolfan Cyswllt Clinigol yr Ymddiriedolaeth yng Nghaerfyrddin: “Pan wnaethon ni gyrraedd roedd adfywio cardio-pwlmonaidd ansawdd da yn digwydd gan staff yr archfarchnad a swyddog Heddlu De Cymru nad oedd ar ddyletswydd.

“Roedd diffibrilydd yr archfarchnad eisoes wedi rhoi dwy sioc i’r claf, ac roedd y staff wedi clirio ardal i ni weithio ynddi i gynorthwyo’r claf a gwneud lle i helipad dros dro. 

“Fe wnaeth eu holl ymdrechion ar y diwrnod hwnnw roi’r cyfle gorau i’r dyn, a gwneud gwaith y criw ambiwlans gymaint yn haws.” 

Roedd Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg, Joanna Jenkins, gyda’r Prif Weithredwr Jason Killen yn yr archfarchnad heddiw i gyflwyno tystysgrif canmoliaeth i’r staff. 

Dywedodd Joanna: “Mae’r hyn wnaeth staff yr archfarchnad a’r swyddog Heddlu De Cymru nad oedd ar ddyletswydd y diwrnod hwnnw wedi gwneud argraff. 

“Mae rhoi adfywio cardio-pwlmonaidd, defnyddio diffibrilydd yr archfarchnad a chreu helipad dros dro yn dangos y gwnaed popeth posibl i gynorthwyo’r cwsmer. 

“Maen nhw’n haeddu’r ganmoliaeth hon yn fawr. Llongyfarchiadau enfawr.”

Ychwanegodd rheolwr yr archfarchnad, Mandy Walsh: “Rydw i’n hynod o falch o sut yr ymatebodd ein tîm ni mewn argyfwng.

“Mae gennym ni unigolion wedi derbyn hyfforddiant cymorth cyntaf ym mhob un o’n harcharchnadoedd rhag ofn i rywun fynd yn sâl, ond fe wnaeth y ffordd y gwnaeth y siop gyfan weithio gyda’i gilydd i helpu’r cwsmer hwn adlewyrchu proffesiynoldeb pob cydweithiwr fu’n rhan o hyn.”   

Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda Phennaeth Cyfathrebu Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Lois Hough, ar 07866887559 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.