Canmoliaeth i griw ambiwlans wnaeth atal lleidr

16th October 2020

MAE criw ambiwlans wnaeth feddwl yn gyflym ac atal lleidr gydag arf ymosodol wedi cael eu canmol am eu gweithredoedd. 

Roedd y Parafeddyg James Bingham a’r Technegydd Meddygol Brys Steve Hutchinson yn teithio i alwad 999 yng Nghaerdydd pan welson nhw ddau ddyn yn ymrafael y tu allan i ganolfan arddio The Secret Shed yn Rhiwbeina.

Ar ôl stopio’r cerbyd gwnaethant ddeall fod un dyn yn gweithio yn y ganolfan arddio a’r llall yn ceisio dianc gydag arian o’r ganolfan. 

Aeth James a Steve ar ôl y dyn a’i ddal, ac yna canfuwyd fod ganddo declyn malu migyrnau (‘knuckle duster’) yn ei feddiant. 

Dywedodd James, cyn beiriannydd gyda’r Awrylu, o Ivybridge yn Nyfnaint yn wreiddiol: “Roeddem ni ar y ffordd i alwad brys pan welsom ni yr hyn roeddem ni’n feddwl oedd dau ddyn yn ymladd, yn llythrennol ynghanol y ffordd. 

“Fe wnaethom ni stopio a gweiddi ar y dynion, a daeth yn amlwg fod un yn gweithio yn y ganolfan arddio gerllaw a’r llall yn lleidr yn ceisio dianc gydag arian parod o’r safle. 

“Fe wnaethom ni neidio allan o’r cerbyd a mynd ar ôl y dyn ar hyd alai, gan ei gyrraedd a’i ddal a’i gadw yno nes i’r heddlu gyrraedd.” 


Yn dilyn y digwyddiad ar 27 Mai cafodd Ryan Rankmore, 35 oed, o’r Eglwys Newydd, ei gyhuddo o ladrata a meddu ar arf peryglus mewn lle cyhoeddus.   

Fe’i dedfrydwyd i 34 wythnos o garchar, wedi’i ohirio am 24 mis, yng Llys y Goron Caerdydd ar 10 Gorffennaf. 

Cafodd yr holl arian wedi’i ddwyn o Ganolfan Arddio The Secret Shed ei adfer a’i ddychwelyd. 

Ddoe cyflwynwyd cymeradwyaeth swyddogol i’r pâr, sy’n gweithio o’r Bontfaen, gan Brif Weithredwr y Gwasanaeth Ambiwlans, Jason Killens.

Dywedodd James, sydd wedi bod yn barafeddyg am dair blynedd, ac a dderbyniodd wobr Steve ar ei ran: “Rydw i’n meddwl y byddai unrhyw un yn ein sefyllfa ni wedi gwneud yr un peth. Wnaethom ni ddim meddwl ddwywaith ar y pryd. 

“Roedd yn rhyddhad i mi nad cyllell neu rywbeth gwaeth oedd yr arf, oherwydd gallai fod wedi arwain at ganlyniad gwahanol.” 


Dywedodd Jason: “Roedd gweithredoedd James a Steve yn mynd y tu hwnt i’w dyletswyddau disgwyliedig ac yn dangos dewrder a phenderfynoldeb aruthrol mewn sefyllfa beryglus. 

“Pe na fyddent wedi atal y dyn, does wybod pa drafferthion neu pwy y byddai wedi’u niweidio gyda’r arf yn ei feddiant.

“Roedd yn bleser i mi gyflwyno cydnabyddiaeth i James a Steve heddiw. Rydym ni’n hynod o falch ohonyn nhw.”

Dywedodd y Prif Uwcharolygydd Wendy Gunney o Heddlu De Cymru: "Roedd gan James a Steve y dewrder a'r dycnwch i gadw unigolyn peryglus.

“Heb eu gweithredoedd nhw yna mae’n debygol y byddai’r troseddwr wedi dianc, a chyflawni rhagor o droseddau o bosibl. 

“Aeth y ddau ddyn y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylid gan unrhyw un nad ydyn nhw yn yr heddlu ac maen nhw’n adlewyrchu sut, fel unigolion a chymuned, rydym ni’n gofalu am ein gilydd ac yn cadw Caerdydd yn ddiogel. 

Roedd eu gweithredoedd yn wirioneddol ganmoladwy – diolch yn fawr iawn.

Daeth Uchel Siryf De Morgannwg, Andrew Howell, i'r dathliad hefyd i gydnabod y pâr.

Nodiadau’r Golygydd
LLUN: Mae'r parafeddyg James Bingham yn cael cymeradwyaeth gan Brif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru Jason Killens ac Uchel Siryf De Morgannwg, Andrew Howell.

Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, Lois Hough, ar 01745 778671 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk, os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.