Gwallt hir y cyfnod clo yn cael ei dorri er budd elusen

25th September 2020

AR ÔL colli ei ffrind gorau i ganser, mae rheolwr gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn Sir Ddinbych yn bwriadu cadw at hen addewid ac eillio ei gwallt hir i ffwrdd. 

Mae Judith Birkett, 57 oed, Rheolwr Cofnodion ac Archifau’r Ymddiriedolaeth sy’n gweithio yn Llanelwy, ar fin ‘Brave the Shave’ i godi arian ar gyfer Cymorth Canser Macmillan. 

Nid yw Judith, a aned yn Abertawe ac a fagwyd yn ardal Fforestfach, wedi torri ei gwallt ers y llynedd ac mae’n cyfaddef ei hun ei bod yn amser am newid.   

“Y tro diwethaf i mi dorri fy ngwallt oedd ym mis Tachwedd 2019,” meddai.

“Rydw i wedi cael nifer o wahanol steil gwallt yn ystod fy oes. Ddim i gyd yn rhai da. 

“Ers fy 40au cynnar rydw i wedi’i dyfu a’i gadw’n hir. Rydw i’n cael lliw ynddo’n achlysurol i guddio’r gwallt gwyn.”

Wrth feddwl am ei phenderfyniad, cyfeiriodd Judith at ei ffrind Cheryl Brooks, hefyd o Abertawe, fu farw o gymhlethdodau’n deillio o ganser yr ysgyfaint a thiwmor ar yr ymennydd. “Pan oedd Cheryl yn wael fe wnes i addo iddi petai ei thriniaeth yn achosi iddi golli ei gwallt yna fe fyddwn i’n eillio fy ngwallt i ymaith hefyd. 

“Er gwaethaf y driniaeth cemotherapi a radiotherapi fe gadwodd Cheryl ei gwallt hyfryd i gyd.

“Fe wnaeth hi frwydro gyda’i holl enaid yn erbyn y clefyd ofnadwy hwn, sy’n effeithio ar ormod o bobl. 

“Yn drist iawn bu farw ychydig o flynyddoedd yn ôl yn 59 oed, gan adael ei gwr Steve, dwy ferch sy’n efeilliaid, wyr a llys-wyres. 

“Rydw i’n gwneud hyn i’w hanrhydeddu hi ac aelodau’r teulu rydw i wedi’u colli, ac i gefnogi’r rhai rydw i’n eu hadnabod sydd wedi brwydro ac ennill.” 

Bydd gwallt Judith yn cael ei dorri i ffwrdd yn siop trin gwallt Morgan’s ym Mhrestatyn ar 10 Hydref a bydd ei gwallt yn cael ei gasglu a’i roi i elusen sy’n gwneud wigiau o wallt go iawn ar gyfer cleifion canser sydd wedi colli eu gwallt eu hunain. 

Dywedodd Judith: “Rydw i’r math o berson unwaith rydw i wedi gwneud penderfyniad pwysig rydw i’n gweithredu’n gyflym a ddim yn hoffi aros, felly mae’r disgwyl am y dyddiad yn fwrn ar fy amynedd. 

“Ar ôl llawer o drafod ynghylch mynd yn gwbl foel, byddaf yn dewis eillio gan ddefnhyddio rhif pedwar neu rif dau ar y diwrnod. 

“Dyna sut mae fy ngwr yn teimlo hefyd. Hyd yn oed ar ôl 20 mlynedd o briodas dydi o ddim yn deall nad ydw i’n defnyddio colur nac yn ffysian ynghylch fy ngwallt. 

“Mae’r penderfyniad hwn wedi rhoi’r cyfle i mi gael gwared ar wallt y cyfnod clo, derbyn y britho a dechrau eto. 

“Ac mae’n fonws os medra i godi arian a thynnu sylw at yr achos haeddiannol iawn hwn.” 

Mae Judith eisoes wedi codi mwy na £450 ar ran Cymorth Canser Macmillan.

Cewch addunedu eich cefnogaeth i Judith trwy ei thudalen ‘Brave The Shave’ yma