Llwyddiant taith gerdded o’r de i’r gogledd i bâr gwasanaeth ambiwlans

21st September 2020

Mae pâr anturus sy’n gweithio i Wasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cymryd y camau olaf ar eu taith gerdded 298 milltir o hyd yn dilyn Llwybr Cambria i godi arian at elusen.

Cyrhaeddodd y ddau Gastell Conwy amser cinio yn yr heulwen, ar ôl cychwyn o Gastell Caerdydd ar 1 Medi. Mae Kevin a Cath O’Connor wedi cerdded i fyny mynyddoedd, ar hyd cribau, trwy gorsydd ac wedi croesi afonydd ar eu ffordd i’r llinell derfyn. 

Yn wreiddiol roeddynt yn gobeithio casglu £5,000 a chynyddu ymwybyddiaeth, a hyd yma maen nhw wedi llwyddo i godi mwy na £7,300 i’r Elusen Staff Ambiwlans (TASC) ar eu tudalen JustGiving.

Roedd y pâr yn cario eu hoffer eu hunain ac yn gwersylla’n wyllt ar y daith. Cawsant gefnogaeth ragorol ar-lein a daeth ffrindiau caredig i’w cyfarfod mewn mannau penodol ar y llwybr i roi mwy o gyflenwadau hanfodol iddyn nhw. 

Wrth gyrraedd y diwedd yng Nghonwy heddiw dywedodd Kevin: “Fe wnaethom ni wneud hyn er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth am y materion mae staff ambiwlans yn eu wynebu, yn enwedig yn yr hinsawdd Covid-19.

“Rydym ni wrth ein boddau ein bod ni wedi cwblhau’r daith gyfan. 

“Bu’n anodd iawn ond doedd ein cydweithwyr yn y gwasanaethau ambiwlans ledled y Deyrnas Unedig fyth ymhell o’n meddyliau, a oedd yn ein helpu i ymdopi gyda’r dyddiau anoddaf.” 

Ychwanegodd Cath: “Rydym ni eisiau diolch i bawb sydd wedi’n cefnogi ni a phawb wnaeth gyfrannu at yr achos, rydych chi i gyd yn wych. 

“Er ei bod wedi bod yn anodd, doeddem ni ddim am iddo orffen mewn gwirionedd, ond byddwn yn ôl yn y gwaith yn fuan iawn.”

Roedd Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Jason Killens, a chriw o gydweithwyr yno i’w croesawu. 

Dywedodd Jason: “Rydym ni mor falch o Kevin a Cath am ymgymryd gyda’r her corfforol a meddyliol enfawr yma i gefnogi eu cydweithwyr a’r anawsterau maen nhw’n eu wynebu. 

“Maen nhw wedi gwneud yn anhygoel o dda ac rwy’n gwybod fod llawer o staff wedi mwynhau dilyn uchafbwyntiau ac iselbwyntiau eu taith ar y cyfryngau cymdeithasol. 

“Yn ystod cyfnod caled i staff ambiwlans ar draws y wlad maen nhw wedi dangos cydnerthedd a thosturi eithriadol, ac rydym ni’n eu llongyfarch am hynny.”

Os hoffech weld taith y pâr edrychwch ar eu tudalen Facebook https://www.facebook.com/oconnorhike2020 neu os hoffech gyfrannu ewch i https://www.justgiving.com/fundraising/catherine-oconnor4