Rhith gôr yn anelu draw dros yr enfys

26th June 2020

MAE rhith gôr a sefydlwyd gan gydweithwyr yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi rhyddhau fersiwn deimladwy o glasur Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow.

Sefydlwyd y côr gan yr Archwilydd Danfon Meddygol Blaenoriaeth, Maddy Matthews-Williams. Defnyddiodd y 10+ aelodau raglenni fideo gynadledda a chamerâu ffonau symudol i recordio eu rhannau nhw o’r gân, sydd wedi dod yn anthem i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn ystod y pandemig Covid-19.

Mae’r lansio yn cyd-fynd gyda rhith ddigwyddiad Pride y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, a drefnwyd yn lle y digwyddiad Pride cenedlaethol arferol yn Llundain. 

Dywedodd Maddy, sy’n gweithio yng Nghanolfan Cyswllt Clinigol yr Ymddiriedolaeth yn Llangynnor: “Cawsom y dasg o wneud rhywbeth i ddathlu rhith ddigwyddiad Pride y GIG a gwnaeth fy nghydweithiwr Suzy Hambidge fy nghynorthwyo i lunio’r syniad ac awgrymu’r gân hefyd. 

“Mae’r enfys wedi dod yn symbol o obaith i’r GIG cyfan yn ogystal â’r gymuned lesbiaid, hoywon, deurywiol, trawsrywiol + (LGBT+), felly roeddem ni eisiau gwneud rhywbeth sy’n dathlu gwaith caled pawb yn ystod y cyfnod heriol hwn.   

“Roeddem ni eisiau ei wneud ychydig yn wahanol, felly mae’n fersiwn iwcalili hwyliog.” 

Gwnaeth deg gwirfoddolwr o bob rhan o Gymru gynnig bod yn rhan o’r fenter yn dilyn apêl ar-lein, ac roedd Maddy wedi’i synnu gan ansawdd y cyflwyniadau. 

“Anfonais fideo arddangos i bawb ac arweiniad sut i gwblhau’r dasg ac roedd llawer yn dweud ‘O, dydw i ddim yn dda iawn’ neu ‘Mae’n ddrwg gen, dydi o ddim yn wych’, ond roedden nhw i gyd yn rhagorol,” meddai Maddy.

Gareth Thomas sy’n cynrychioli rhwydwaith LGBT+ Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, aelod o Dîm Profiadau Cleifion a Chynnwys y Gymuned yr Ymddiriedolaeth.

Dywedodd: “Gan na fedrwn ni fod mewn digwyddiadau Pride yn gorfforol eleni, roeddem ni eisiau rhoi’r cyfle i bobl ddathlu mewn ffordd wahanol.

“Byddwn yn annog sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol gyda’r hashnod #NHSVirtualPride a bydd ein tair Canolfan Cyswllt Clinigol yn addurno eu swyddfeydd ac yn cynnal stondinau cacennau enfys. 

“Mae caplan yr Ymddiriedolaeth, y Parchedig Mike Shephard, wedi ysgrifennu darn hardd am ffydd yn y gymuned LGBT+ hefyd.”

Graddiodd Maddy mewn Astudiaethau Theatr. Bellach mae’r ferch o’r Bermo yn wreiddiol yn briod ac yn fam i un plentyn, ac roedd hi’n falch o fod yn perfformio unwaith eto. 

“Roedd yn hwyl mawr a gobeithio y byddwn ni’n gwneud rhywbeth gyda’n gilydd eto o gwmpas adeg y Nadolig,” meddai. 

Cliciwch yma i wylio’r fideo.