Arloesi i ganfod datrysiadau cyflym diheintio ambiwlansau

14th April 2020

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi herio busnesau i ddatblygu dulliau arloesol newydd cyflym ar gyfer diheintio ambiwlansau yn ystod yr argyfwng Coronafeirws. 

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi gofyn i fusnesau ganfod datrysiad i gyflymu glanhau’r cerbydau fel bod criwiau’n medru mynd yn ôl ar y ffordd ac ymateb i alwadau brys eraill. 

Mae’n cymryd amser ychwanegol i ddiheintio ambiwlans sydd wedi cludo claf yr amheuir fod ganddo neu y cadarnhawyd fod ganddo Covid-19, gan fynd ag adnoddau gwerthfawr oddi wrth y llinell flaen dros dro tra bo’r cerbyd yn cael ei wneud yn ddiogel ar gyfer y claf nesaf.   

Derbyniwyd mwy na 200 o geisiadau a llunio rhestr fer wedi i’r Ymddiriedolaeth alw am weithredu trwy’r Fenter Ymchwil Busnesau Bach. 

Dywedodd Jonathan Turnbull-Ross, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ansawdd Llywodraethu Interim yr Ymddiriedolaeth: “Diogelwch ein cleifion a’n staff trwy gydol yr argyfwng Covid-19 yw’r peth pwysicaf, ac mae’n rhaid i ni fod ar ben ein mesurau atal a rheoli heintiau. 


“Yn arferol gall gymryd 30 i 45 munud ychwanegol i lanhau cerbyd ambiwlans sydd wedi cludo claf yr amheuir ei fod yn dioddef o Covid-19, ond gall y broses gymryd sawl awr, yn dibynnu ar lefel y diheintio sy’n ofynnol.   

“Mae’n rhaid i ni feddwl ‘y tu allan i’r bocs’ os ydym ni am gael datrysiad sy’n mynd i gyflymu’r broses hon, a rhyddhau ein criwiau’n ôl ar y ffordd yn gyflymach i ymateb i alwadau eraill. 

“Roeddem ni wrth ein boddau gyda nifer y cynigion a dderbyniwyd, ac wedi ein gwirioneddol gyffroi gan y syniadau a’r cysyniadau a gyflwynwyd gan y busnesau hyn. 

“Edrychwn ymlaen i weld sut y bydd rhain yn esblygu trwy’r camau gwerthuso, a deall sut y gellir cefnogi lledaenu’r dulliau arloesol hyn ar draws Cymru, a fydd yn achub bywydau.” 


Mae’r her yn cael ei rheoli gan Ganolfan Ragoriaeth Menter Ymchwil Busnesau Bach Cymru, a gynhelir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, y Cyflymydd Amddiffyn a Diogeledd (Defence and Security Accelerator) ac Innovate UK.  

Ychwanegodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: “Rydw i wrth fy modd fod Llywodraeth Cymru’n cefnogi Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i arwain y chwiliad yma ledled y Deyrnas Unedig am ddatrysiadau glanhau a diheintio.   

“Yn y pen draw bydd unrhyw beth sy’n lleihau’r amser paratoi ein ambiwlansau yn dilyn eu defnyddio yn achub bywydau ac mae arloesi yn bwysicach fyth mewn cyfnod argyfwng. 

“Rwy’n gobeithio hefyd y medrwn ni ganfod datrysiadau y gellir eu defnyddio gan ein gwasanaethau brys eraill a’r gweithwyr ymroddgar sy’n cadw ein rhwydwaith cludiant cyhoeddus yn symud.”


Bydd profion yn cael eu cynnal yn Labordy Gwyddoniaeth a Thechnoleg y Weinyddiaeth Amddiffyn yn Porton Down, Swydd Wiltshire, ganol Ebrill cyn i’r Ymddiriedolaeth ystyried y datrysiadau llwyddiannus y gellir eu gweithredu ar draws y sefydliad.   

Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, Lois Hough, ar 01745 778671 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.