Ymateb anhygoel i’r apêl am gymorth

2nd April 2020

MAE mwy na 1,500 o’r cyhoedd wedi ymateb i apêl am wirfoddol a swyddi dros dro gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wrth iddo reoli ei ymateb i’r pandemig       Covid-19.

Mae unigolion ledled Cymru, yn cynnwys staff blaenorol a staff wedi ymddeol, wedi cofrestru eu diddordeb mewn amrywiaeth o rolau ar draws y gwasanaeth yn dilyn apêl gan yr Ymddiriedolaeth yr wythnos ddiwethaf. 

Mae’r cyfnod derbyn ceisiadau wedi gorffen erbyn hyn, ac mae’r broses o fynd trwyddynt wedi dechrau. 

Dywedodd Claire Vaughan, Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu’r Gweithlu a’r Sefydliad: “Rydym ni wrth ein boddau gyda’r ymateb a gawsom i’n hapêl ar-lein.

“Gwnaiff yr ymateb rhagorol hwn ein helpu i gynyddu capasiti’r gweithlu yn ystod y cyfnod heriol hwn. 

“Mae ein tîm gweithlu’n gweithio’n galed i fynd trwy’r holl geisiadau i gyfateb y sgiliau gyda’r gofynion, sicrhau’r gwiriadau perthnasol a’u cyfateb yn ddaearyddol i’n anghenion ni – ac felly rydym ni’n gofyn i bawb ddangos amynedd tra bo’r broses hon yn cael ei chwblhau.

“Hoffem ddiolch yn ddifuant i bawb sydd wedi cynnig ein cynorthwyo yn ystod y cyfnod heriol hwn, a byddwn yn ceisio cysylltu gyda nhw’n fuan i roi diweddariad mewn ymateb i’w cynnig caredig."