Llwyddiant ymgyrch ‘Defibuary’ Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

11th March 2020

MAE mwy o bobl nag erioed o’r blaen wedi cymryd rhan yn ymgyrch flynyddol ‘Defibuary’ Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. 

Lansiwyd yr ymgyrch eleni gan Melanie Walters, yr actores o’r gyfres Gavin & Stacey, gyda’r nod o dynnu sylw at leoliadau cymaint o ddiffibrilyddion y gall y cyhoedd eu defnyddio ledled Cymru ag y bo modd.  

Bu unigolion craff yn strydoedd a mynyddoedd Cymru yn bod yn greadigol gyda’u hunluniau a ffotograffau o’r offer hanfodol bwysig yma, gan adael manylion y lleoliad i sicrhau bod y gronfa ddata genedlaethol yn gyfredol. 

Nodwyd 40 o leoliadau newydd eleni.

Ceir mwy na 30,000 ataliad ar y galon heb fod mewn ysbyty yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn, ac mae siawns unigolyn o oroesi yn lleihau 10% am bob munud heb adferiad cardio-pwlmonaidd da a defnyddio diffibrilydd yn gynnar. 

Yn arwain yr ymgyrch roedd Fiona Maclean, aelod o Dîm Ymgysylltu gyda Chleifion a Chynnwys y Gymuned yr Ymddiriedolaeth, a ddywedodd: “Mae wedi bod yn ymgyrch wych a chawson 181 o luniau o bob cwr o Gymru gyda mwy o bobl nag erioed wedi cymryd rhan. 

“Hoffem ddiolch i bawb wnaeth roi o’u hamser i gymryd rhan, ac yn arbennig i Melanie Walters am ei hymwneud hi gyda’r ymgyrch.” 

Eleni bu llawer o fusnesau’n hael iawn, gan roi gwobrau i’w cyflwyno i’r lluniau gorau – yn amrywio o ymweliad i’r Bathdy Brenhinol i daith ar drên bach yr Wyddfa. 

Rhoddodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ddau ddiffribrilydd fel y prif wobrau. 

Enillwyd y cyntaf gan Ysgol Gynradd Coed Efa yng Nghwmbran, a fydd yn ei leoli yn yr ysgol, gyda’r ail un yn mynd i Dionne Hilderbrandt o Fae Cinmel, a fydd yn gosod ei un hi mewn campfa leol. 

Ffeithiau Diffibrilydd:

  • Yn achos ataliad ar y galon, am bob munud sy’n mynd heibio heb ddefnyddio diffibrilydd, mae’r siawns o oroesi’n gostwng 10% 
  • Gall defnyddio diffibrilydd ymhen llai na phum munud gynhyrchu cyfraddau goroesi o 50-70%
  • Mae pris diffibrilydd cyhoeddus arferol rhwng  £800-£1200
  • Peidiwch ag ofni defnyddio un mewn argyfwng – mae’r offer yn siarad gyda chi i roi cyfarwyddiadau a bydd yn gweithio pan fydd ei angen yn unig