Gwasanaeth Carolau’r Gwasanaethau Brys

4th December 2019

BYDD Gwasanaethau Brys Gogledd Cymru yn dod at ei gilydd ar gyfer eu Gwasanaeth Carolau blynyddol yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy wythnos nesaf. 

Ddydd Llun y 9fed o Ragfyr am 7.30pm bydd Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a gwasanaethau eraill yn cymryd rhan yn y digwyddiad blynyddol hwn. 

Meddai Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru Carl Foulkes: “Mae’r gwasanaeth yn gyfle i’r Gwasanaethau Brys ac unrhyw wasanaeth arall, gwirfoddol ai peidio, ddod at ei gilydd i ddathlu’r wyl.

“Mae’n wasanaeth sy’n ymddangos yn nyddiadur y gwasanaethau brys ers sawl blwyddyn bellach ac mae’n gyfle i bawb - swyddogion a staff, gwirfoddolwyr, eu teuluoedd ac aelodau’r cyhoedd ddangos eu cefnogaeth.  Mae’r noson yn rhad ac am ddim ac mae croeso cynnes i bawb fynychu.”

Bydd Band Tref Brenhinol Bwcle, Côr Alaw a’r unawdydd Tomos Bohana, i gyd yn perfformio ar y noson.

Bydd cynrychiolwyr o’r gwasanaethau brys yn darllen darlleniadau a bydd cyfle i’r gynulleidfa ganu carolau adnabyddus.

Meddai Mr Gerald Williams, Caplan Heddlu Gogledd Cymru: “Rwy’n edrych ymlaen at wasanaeth ardderchog arall yng Nghadeirlan Llanelwy eleni. Mae croeso i bob aelod o’r gwasanaethau brys fynychu, staff, eu teuluoedd, ffrindiau a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu drwy’r flwyddyn.”

Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim ac mae croeso cynnes i’r cyhoedd fynychu.

Bydd yr holl elw a gesglir yn ystod y gwasanaeth yn cael ei roi tuag at Hafal - prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.

Bydd cyfle i fwynhau mins pei a phaned yn y Gadeirlan yn dilyn y Gwasanaeth. 

Nodiadau'r Golygydd
I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch y Pennaeth Cyfathrebu Lois Hough ar 01745 778671 neu e-bostiwch Lois.Hough@wales.nhs.uk