Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n penodi Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol

2nd December 2019

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi penodi ei Gyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol cyntaf. 

Penodwyd Andy Haywood, cyn swyddog gyda’r Llynges Frenhinol, i siapio a goruchwylio strategaeth gwasanaethau digidiol uchelgeisiol a fydd yn cefnogi cyflawni gofal cleifion rhagorol ac yn gwella profiadau staff.

Mae Andy’n ymuno â’r sefydliad o Ymddiriedolaeth Ysbytai Addysgu Leeds, lle’r oedd yn Gyfarwyddwr Cyswllt Digidol.   

Cyn hynny roedd yn Bennaeth Rheoli Perthnasoedd gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol Digidol a Rheolwr Rhaglen yn gyfrifol am ddiogeledd seibr, rhwydweithiau a chyllideb miliynau o bunnoedd. 

Dechreuodd Andy ei yrfa fel Swyddog Rheoli Traffig Awyr gyda’r Llynges Frenhinol, a gwasanaethodd gyda’r Awyrlu Brenhinol hefyd, lle’r oedd yn gyfrifol am sgwadron rheoli traffig awyr ail fwyaf yr Awyrlu. 

Yn y swydd hon fe wnaeth oruchwylio uwchraddio gwerth £11m yn RAF Topcliffe yng ngogledd Swydd Efrog, a oedd yn cynnwys cyfleusterau newydd i Ambiwlans Awyr Swydd Efrog. 

Dywedodd y Prif Weithredwr, Jason Killens: “Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi mynd trwy weddnewid arwyddocaol yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf, ac erbyn heddiw mae’n cael ei ddathlu fel un o’r gwasanaethau mwyaf arloesol o’i fath yn rhyngwladol. 

“Rydym ni am i hyn barhau, ac mae penodiad Andy – y cyntaf o’i fath i’n gwasanaeth ambiwlans ni – yn dyst i’n hymrwymiad i ddefnyddio technoleg ddigidol i wella ein gwasanaethau.

“Daw Andy â llu o wybodaeth a phrofiad arbenigol, ac rydym yn edrych ymlaen iddo ymuno gyda’n teulu gwasanaeth ambiwlans ni.”

Blaenoriaethau Andy wrth ddechrau gyda’r Ymddiriedolaeth fydd deall yr heriau unigryw sy’n deillio o faint a chyfrifoldeb Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, a sut y gellir defnyddio technolegau newydd ac arloesol i’w bodloni, tra’n trawsnewid gofal cleifion.

Dywedodd: “Rydw i’n hynod o gyffrous ynghylch ymuno gyda sefydliad mor flaengar â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, ac adeg pan fo canolbwyntio cryfach ar weddnewid digidol ar draws y system iechyd a gofal yng Nghymru.”


Bydd Andy’n ymuno â’r Ymddiriedolaeth yn swyddogol ym mis Ionawr 2020.

Nodiadau’r Golygydd

LLUN: Andy Haywood, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol newydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu Lois Hough ar 01745 778671 neu  Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech gael rhagor o wybodaeth.