Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn dathlu ei arwyr yn pedwaredd Gwobrau Staff blynyddol yn Neuadd y Ddina

17th October 2019

Anrhydeddodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ei staff a’i wirfoddolwyr yn ei bedwaredd seremoni Wobrwyo Staff flynyddol neithiwr (dydd Mercher 09 Hydref 2019).

Ymgasglodd mwy na 300 o westeion yn Neuadd y Ddinas Caerdydd i ddathlu cyfraniadau staff hirhoedlog, yn ogystal ag enillwyr gwobrau categori, gan gynnwys Gwobr Tîm y Flwyddyn newydd a Gwobr Iaith Gymraeg.

Yn y seremoni a gynhaliwyd gan y tenor o Gymru, Wynne Evans, cyflwynodd Arglwydd Raglaw De Morgannwg, Mrs Morfudd Meredith, Fedalau Gwasanaeth Hir ac Ymddygiad Da Ei Mawrhydi yn ogystal â’r gwobrau am 20, 30 a 40 mlynedd o wasanaeth.

Cyflwynwyd pymtheg gwobr categori hefyd i staff, gwirfoddolwyr ac aelodau'r cyhoedd i gydnabod eu gwaith rhagorol.

Derbyniwyd bron i 200 o enwebiadau ar gyfer gwobrau categori eleni, a chafodd 11,000 o bleidleisiau eu bwrw ar y rownd derfynol.

Dywedodd Jason Killens, Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Mewn sefydliad fel ein un ni, mae cymaint o bobl yn rhoi eu gorau trwy gydol y flwyddyn, yn gwneud pethau anhygoel.

“Hon oedd eu noson, yr amser ar gyfer cydnabyddiaeth haeddiannol, er nad oes yr un ohonyn nhw'n gwneud yr hyn maen nhw'n ei wneud i dderbyn gwobr.

“Rydym wedi ein hamgylchynu gan bobl anhunanol, ymroddedig, a chynnal y seremoni hon oedd y lleiaf y gallem ei wneud i gydnabod eu cyflawniadau.”

Ychwanegodd y Cadeirydd Martin Woodford: “Rhaid i’r gwobrau hyn fod ymhlith y gorau erioed hyd yn hyn.

“Roedd lefel yr emosiwn yn sicr ar ei uchaf ac roedd yn foment arbennig gweld yr holl bobl ragorol hyn yn derbyn y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu.

“Pe bai lan i mi byddwn yn rhoi gwobr i’r holl gystadleuwyr yn y rownd derfynol; mae'n rhaid bod y panel beirniaid wedi cael gwaith anhygoel o galed.

“Da iawn i bawb a ddyfarnwyd.”

Hoffai’r Ymddiriedolaeth ddiolch i’w phrif noddwr Ortus yn ogystal â noddwyr categori, GMB, Lawray Architects, Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe a Ridler Webster.

Nodiadau’r Golygydd

Yr enillwyr oedd:

Gwobr Gail Williams am Ragoriaeth Glinigol a Gweithredol - Stephen Banks a Will McFarland
Am lwyddo i reoli gwaedlif afl hynod gymhleth a difrifol gan arbed bywyd y claf.

Gwobr Ymatebydd Cyntaf Cymunedol Dr Jennifer Bucknell - Rosalind Hemmings
Yn wirfoddolwr am fwy na 15 mlynedd, mae Rosalind wedi dod yn fodel rôl yn ei chymuned.

Gwobr Iaith Gymraeg - Llinos Jones
Am wirfoddoli i ddatblygu a darparu sesiwn addysgu glinigol yn y Gymraeg yn ei hamser ei hun.

Gwobr Gwrandäwr Gwych - Dylan Lewis
Am fod yn gyfathrebwr eithriadol sy'n neilltuo amser i wrando ar bobl, gan roi hwb i forâl ei dîm.

Gwobr Ysbrydoli Eraill - noddir gan GMB - Jason Sadler
Am ysbrydoli eraill trwy ei hyfforddiant eithriadol, hyrwyddo gwaith tîm ac addasu i'w gynulleidfa.

Gwobr Dysgu ac Arloesi - noddir gan Brifysgol Abertawe (Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd) - Georgina Passmore
Am ymgymryd â darn unigryw o waith ar anafiadau sy'n gysylltiedig â phwysau, creu e-ddysgu a chodi ymwybyddiaeth.

Gwobr Canolfan Gyswllt Clinigol - Ashley Page
Yn drinwr galwadau ac Ymatebydd Cyntaf Cymunedol, mae Ashley yn codi ymwybyddiaeth mewn ysgolion ac wedi llwyddo i ddelio â galwadau anodd iawn.

Gwobr Gwasanaethau Meddygol Brys - Ashley Whittaker a Catherine O’Connor
Ar gyfer gwella profiad cleifion gofal diwedd oes.

Gwobr NEPTS - Aaron Evans
Am ei arweinyddiaeth eithriadol a'i rôl amhrisiadwy wrth drosglwyddo gwaith i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hwyel Dda.

Gwobr Gwasanaethau Cymorth - Anna Mills
Am fod yn gydweithiwr gwerthfawr ac yn hyrwyddwr dementia hynod ddylanwadol.

Gwobr Tîm y Flwyddyn - Noddir gan Lawray Architects - Tony Crandon a'r Tîm Gwneud Parod Depo
Er nad yw'n weladwy, mae cyfraniad enfawr y tîm hynod gyfeillgar hwn i Wasanaeth Ambiwlans Cymru wedi bod yn amhrisiadwy.

Gwobr Cydnabyddiaeth Gyhoeddus - Daisy Bamsey
Am arddangos gweithred anhygoel o ddewrder yn ceisio helpu person mewn tân mewn ty.

Gwobr People’s Choice - Gino Matrella
Am wneud gwahaniaeth trwy ddarparu lefel ragorol o ofal i glaf â dementia a'i theulu.

Gwobr y Cadeirydd - Bugeiliaid Stryd Caerdydd
Gwirfoddolwyr yw'r rhain sy'n gweithio'n ddiflino i ddarparu help, heb farn, i bobl yn strydoedd Caerdydd.

Gwobr y Prif Weithredwr - Rory Robinson
Bob blwyddyn, mae Rory yn galluogi dros 1,400 o blant i ddysgu sgiliau achub bywyd trwy fenter Criw Hanfodol Sir Benfro.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch yr Arbenigwr Cyfathrebu, Baptiste Fesselet yn Baptiste.Fesselet@wales.nhs.uk neu ffoniwch Baptiste ar 01633 626224.