Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan GIG 111 Cymru.

I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws.

Babi a aned yn gynnar yn gwneud yn dda diolch i’r criwiau brys a staff ysbyty

13/05/22 09:08

Mae pâr ifanc y cafodd eu mab ei eni 10 wythnos yn gynnar wedi cael aduniad â rhai o aelodau’r criwiau brys wnaeth helpu i warchod y plentyn a chael y gofal oedd ei angen arno iddo’n gyflym

Un o hoelion wyth y Gwasanaeth Ambiwlans yn ymddeol ar ôl 35 mlynedd

11/05/22 11:07

Bydd un o hoelion wyth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, a fydd yn ymddeol yr wythnos hon, yn gadael gwaddol o weddnewid a gwella ar draws y sector ambiwlans yn y Deyrnas Unedig

Yr Ymddiriedolaeth yn penodi dau Gyfarwyddwr Anweithredol newydd

03/05/22 09:31

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi penodi dau Gyfarwyddwr Anweithredol newydd yn aelodau o’i Fwrdd

Parafeddyg yn ffeirio Cymru am Affrica ar daith darparu cymorth

29/04/22 10:56

Hedfanodd Esther Dittmar, sy’n gweithio yn Dobshill, Sir y Fflint yn arferol, 6,500 o filltiroedd i Uganda fis diwethaf i gynorthwyo’r bobl leol i ehangu ei wasanaeth ambiwlans beiciau modur.