Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws.

Llwyddiant taith gerdded o’r de i’r gogledd i bâr gwasanaeth ambiwlans

21/09/20 03:26

Mae pâr anturus sy’n gweithio i Wasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cymryd y camau olaf ar eu taith gerdded 298 milltir o hyd yn dilyn Llwybr Cambria i godi arian at elusen.

Wythnos y Glas: Cofiwch ymddwyn yn synhwyrol, medd gwasanaeth ambiwlans

18/09/20 08:39

Mae wedi dod yn draddodiad i fyfyrwyr newydd, ond gall partïon ac yfed alcohol arwain at anafiadau a salwch, sydd yn ei dro yn arwain at ffonio 999.

Covid-19: Stori Nigel

17/09/20 12:35

Datblygodd Nigel Heal symptomau ym mis Ebrill, ychydig ddyddiau ar ôl i’w bartner fynd i’r ysbyty yn dioddef gyda’r feirws.

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i gynnal ei Gyfarfod Blynyddol

16/09/20 09:54

Cewch glywed rhagor am gyflawniadau’r Ymddiriedolaeth yn 2019/20, ynghyd â sut y gwnaeth ymdrin â phandemig Covid-19 a goblygiadau hyn o ran y cynlluniau i’r dyfodol.