Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws.

Covid-19: Dweud eich dweud am ymateb Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

29/05/20 10:33

Mae’r Ymddiriedolaeth yn gwahodd pobl i rannu eu profiad o ddefnyddio’r gwasanaeth, p’un ai trwy’r gwasanaeth 999, 111 neu’r Gwasanaeth Cludiant Cleifion.

Covid-19: Cais Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ynghylch masgiau wyneb

27/05/20 09:39

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n gofyn i rai o’i gleifion wisgo masg wyneb llawfeddygol er mwyn atal lledaenu Covid-19.

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i gynnal ei rith Gyfarfod y Bwrdd cyntaf

22/05/20 09:40

Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n cynnal ei rith gyfarfod y Bwrdd cyntaf yr wythnos nesaf.

Gwiriwr symptomau Covid-19 yn cyrraedd carreg filltir miliwn o ymwelwyr

13/05/20 10:00

Dyluniwyd Gwiriwr Symptomau Covid-19 Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i gyfeirio defnyddwyr at y gofal mwyaf priodol a lleihau’r pwysau ar y gwasanaeth 111

Wast mewn rhifau

715 O gerbydau
465,552 Digwyddiadau wedi'u dilysu
787,931 Teithiau NEPTS
243,840 Galwadau i Galw Iechyd Cymru

Events