Cofrestrwch eich Diffibriliwr

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a Chynghrair Defib De Cymru yn apelio am sefydliadau lleol; gan gynnwys gweithleoedd, clybiau chwaraeon a chanolfannau cymunedol-i roi gwybod iddynt os oes diffibriliwr ganddynt. Cofrestrwch eich Defib drwy glicio yma.