Claire Bevan

Daeth Claire Bevan yn Gyfarwyddwr Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad Cleifion yr Ymddiriedolaeth ym mis Chwefror 2016.

Mae Claire yn uwch weithiwr gofal iechyd proffesiynol ar ôl dechrau ei gyrfa fel nyrs gofrestredig cyn mynd ar drywydd rolau clinigol, rheoli ac arwain uwch ar draws Gwasanaethau Gofal Acíwt, Cymunedol a Sylfaenol.

Cyn ymuno â'r Ymddiriedolaeth, Claire oedd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwella Ansawdd a Llywodraethu Clinigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.


Os hoffech gysylltu â Claire Bevan, ffoniwch: 01792 562944.