Noddi ein gwobrau Staff

Noddwch ein gwobrau staff a gallwch helpu ein sêr i ddisgleirio ar eu noson.

Rydyn ni’n falch o’n staff - maen nhw’n gwneud pethau gwych ar draws yr Ymddiriedolaeth, ar draws Cymru. Dyna’r rheswm pam ein bod yn cydnabod eu gwaith a’r gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu mewn seremoni i’w chynnal ar 10 Hydref 2019.

Eleni, hefyd, ynghyd â chydnabod staff gyda’r gwobrau y maen nhw wedi’u hennill – gwasanaeth hir, rhagoriaeth glinigol a’r rhai sydd wedi ymddeol, rydyn ni’n cydnabod staff gyda nifer o wobrau teilyngdod mewnol gan gynnwys gwobr y Cadeirydd a gwobr y Prif Weithredwr.

Mae cyffro go iawn yn barod am hyn ac rydym yn bwriadu cynnal achlysur i’w gofio a rhywbeth arbennig ar gyfer y derbynwyr hynod haeddiannol niferus hyn.

Byddai’n gwneud cymaint o wahaniaeth i gael rhywfaint o gefnogaeth allanol hefyd drwy i gwmniau gyfrannu at hyn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi’r achlysur hwn, yna byddem yn falch o glywed gennych.

Staff Awards 2019 – Sponsorship Pack

I gael trafodaeth anffurfiol am sut gall eich busnes gefnogi’r achlysur cydnabod staff hwn, gallwch gysylltu â Rachel Watling, Pennaeth Cyfathrebu:

Rachel.Watling@wales.nhs.uk
Ffôn: 07710 387458