Cyfarfodydd Pwyllgor

Isod ceir rhestr o gyfarfodydd sy'n agored i'r cyhoedd.

*Oherwydd natur y busnes i'w gynnal yn y cyfarfod hwn, cynhelir mwyafrif y busnes mewn sesiwn gaeedig lle bydd y wasg a'r cyhoedd yn cael eu heithrio.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn croesawu presenoldeb holl aelodau'r cyhoedd ac yn cofleidio cydraddoldeb ac amrywiaeth yn llawn. Os oes gennych unrhyw ofynion arbennig er mwyn cynorthwyo'ch presenoldeb, cysylltwch â ni o leiaf bum diwrnod gwaith ymlaen llaw i'n galluogi i helpu i ddiwallu eich gofynion. Mae manylion pellach, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r lleoliad, ar gael gan Caroline Jones ar 01745 532970.

Pwyllgor Archwilio
* 12 Medi 2019
* 5 Rhagfyr 2019

Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad
24 Hydref 2019
23 Ionawr 2020

Ansawdd, Profiad y Claf a Diogelwch
3 Medi 2019
26 Tachwedd 2019

25 Chwefror 2020

Y Pwyllgor Pobl a Diwylliant
15 Hydref 2019
14 Ionawr 2020

Pwyllgor Cronfeydd Elusennol
5 Medi 2019
13 Chwefror 2020