Datganiad gan y Prif Weithredwr Jason Killens

Datganiad gan Brif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru mewn ymateb i ddatganiad y Gweinidog Iechyd heddiw ynghylch y pwysau ar ofal heb ei drefnu dros gyfnod y gaeaf 2019/20 a’r camau nesaf i wella gwasanaethau ambiwlans. Dywedodd Jason Killens, Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Mae’r gaeaf bob amser yn gyfnod heriol i ni, ond eleni’n benodol...

Dosbarthwr meddygol brys yn cyfaddef twyll i gael tâl salwch

CLYWODD llys bod dosbarthwr ambiwlansys Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a honnodd ei fod wedi bod i ffwrdd o'r gwaith oherwydd salwch wedi gweithio ar yr un pryd ar gyfer y gwasanaeth tân. Cyfaddefodd y Dosbarthwr Meddygol Brys Jamie Brown fe wnaeth cyflawni twyll i gael tâl salwch ar ddiwrnodau rhwng Ionawr ac Awst 2018 tra'n gweithio i'r Ymddiriedolaeth. Fe...

Tanwydd wedi'i ddwyn o ambiwlansys ar Ddydd Calan

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru oedd y targed o ddwyn tanwydd ar noson 01 Ionawr 2020, yng Ngorsaf Ambiwlans Tredegar. Cymerwyd tanwydd o dri cherbyd ambiwlans rywbryd nos Fercher, a cheisiodd y troseddwyr hefyd gymryd tanwydd o gerbyd cerbyd personol aelod o staff yn ogystal ag o gerbyd trydan-gyfan. Difrodwyd y tri ambiwlans yn y broses, gyda chapiau cloi wedi'u tynnu'n...

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n paratoi ar gyfer Nos Galan brysur

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn atgoffa’r rhai sydd am ddathlu Nos Galan i gadw’n ddiogel a bod yn synhwyrol wrth iddyn nhw groesawu 2020. Fel yn achos Nos Wener Du, mae’r Ymddiriedolaeth yn cydweithio gyda phartneriaid goleuadau glas, byrddau iechyd, Urdd Sant Ioan Cymru ac awdurdodau lleol ledled Cymru i sicrhau bod un o nosweithiau prysuraf y flwyddyn yn...