Sbardunodd cyfle i gwrdd â chyfres o ganlyniadau cadarnhaol

Yn ôl yn 2016, roedd Mr Gibbs yn dioddef o sepsis. Yn cael ei ddioddef gan y clefyd hwn sy'n peryglu ei fywyd, derbyniodd gymorth ein gwasanaethau gan y criw ambiwlans Robert Morgan, Ross French a Dewi Jones. Roedd ei adferiad yn daith ynddo'i hun, gan dreulio cyfnodau hir yn yr ysbyty. Fodd bynnag, byth ers y digwyddiad, roedd Mr Gibbs bob amser eisiau cael ei...

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn croesawu parafeddygon rhagnodi cyntaf y DU ymhlith ei dîm

Mae tri Pharafeddyg Uwch o Wasanaeth Ambiwlans Cymru wedi pasio eu cyrsiau prifysgol i ddod yn wasanaeth ambiwlans cyntaf erioed y DU sy'n rhagnodi parafeddygon. Yn dilyn y newid yn neddfwriaeth y DU ym mis Ebrill 2018 a diwygiadau yng Nghymru eleni, mae modd bellach i Uwch-Barafeddygon gael eu hyfforddi i ragnodi o gyffurlyfr o feddyginiaethau i wella gofal yn y gymuned, gwella...