‘999? Rydw i wedi taro bawd fy nhroed ar y goeden Nadolig’

GWNAETH dyn ffonio 999 ar ôl i ddynes daro bawd ei throed yn erbyn coeden Nadolig.   Gwnaeth dyn arall ffonio Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ddymuno Nadolig Llawen i’w ffrindiau, tra bo un ddynes wedi gofyn am gymorth gyda theimlad pigo anghyffyrddus yn dilyn eillio’i llinell bicini.   Mewn rhagor o alwadau 999 amhriodol yn y flwyddyn ddiwethaf gwnaeth...

Cleifion dementia Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i elwa o lewys canwla dementia

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi derbyn ei lewys canwla dementia cyntaf, wedi'u dyfeisio a'u gwneud gan wirfoddolwyr yn Handmade for Dementia. Mae'r llewys wedi profi i gadw cleifion dementia yn ddigynnwrf a'u hatal rhag tynnu nodwyddau allan o'u breichiau yn ystod triniaeth. Bydd staff ambiwlans ar y gwasanaethau brys a rhai heblaw gwasanaethau brys...

Creu cenhedlaeth o achubwyr bywyd: Diwrnod Ailgychwyn Calon 2019

Mae CANNOEDD o blant ysgol ledled Cymru wedi bod yn dysgu CPR sy'n achub bywydau fel rhan o'r ymgyrch 'Diwrnod ailgychwyn y galon' bob blwyddyn. Ddoe, ymwelodd dwsinau o staff a gwirfoddolwyr Gwasanaethau Ambiwlans Cymru â mwy na 30 o ysgolion uwchradd ledled y wlad i ddangos sut i achub bywyd drwy berfformio dadebru cardiopwlmonari, neu CPR. Roedd gwirfoddolwyr...