Media Statement

Below is the Welsh Ambulance Service media statement, following the recent inquest of Ffion Jones: Jason Killens, Chief Executive at the Welsh Ambulance Service, said: “We would like to extend our sincere condolences to Mr and Mrs Jones and their family at this very sad and difficult time following the tragic loss of their daughter Ffion. We are deeply saddened, as our...

Helen Lumber, ar restr fer Gwobrau Our Health Heroes a Hyrwyddwr Cymru

Wrth i'r flwyddyn ddatblygu ac wrth i'n staff barhau i gefnogi pobl Cymru, mae ein gwaith yn cael ei gydnabod mewn gwobrau o fri. Y tro hwn mae'n waith Helen Lumber, Rheolwr Gweinyddu Busnes, wedi'i leoli ym Matrix One, Abertawe. Cyhoeddwyd heddiw ei bod wedi cyrraedd rhestr fer un o Wobrau Ein Harwyr Iechyd yn y categori Gweithiwr Cymorth Gwasanaethau Gweithredol...

Sbardunodd cyfle i gwrdd â chyfres o ganlyniadau cadarnhaol

Yn ôl yn 2016, roedd Mr Gibbs yn dioddef o sepsis. Yn cael ei ddioddef gan y clefyd hwn sy'n peryglu ei fywyd, derbyniodd gymorth ein gwasanaethau gan y criw ambiwlans Robert Morgan, Ross French a Dewi Jones. Roedd ei adferiad yn daith ynddo'i hun, gan dreulio cyfnodau hir yn yr ysbyty. Fodd bynnag, byth ers y digwyddiad, roedd Mr Gibbs bob amser eisiau cael ei...