Ymateb anhygoel i’r apêl am gymorth

MAE mwy na 1,500 o’r cyhoedd wedi ymateb i apêl am wirfoddol a swyddi dros dro gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wrth iddo reoli ei ymateb i’r pandemig       Covid-19. Mae unigolion ledled Cymru, yn cynnwys staff blaenorol a staff wedi ymddeol, wedi cofrestru eu diddordeb mewn amrywiaeth o rolau ar draws y gwasanaeth yn dilyn apêl...

Llwyddiant ymgyrch ‘Defibuary’ Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

MAE mwy o bobl nag erioed o’r blaen wedi cymryd rhan yn ymgyrch flynyddol ‘Defibuary’ Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.  Lansiwyd yr ymgyrch eleni gan Melanie Walters, yr actores o’r gyfres Gavin & Stacey, gyda’r nod o dynnu sylw at leoliadau cymaint o ddiffibrilyddion y gall y cyhoedd eu defnyddio ledled Cymru ag y bo modd.   Bu unigolion...