Y Galwwr Ifanc yn Ennill Gwobr fawreddog

Ymunodd Liam Masurier â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru fel Deliwr Galwadau ar gyfer Galw Iechyd Cymru ym mis Medi 2017, dim ond 21 oed. Ar ôl ymuno â'r sector manwerthu, mae Liam wedi cael ei ganmol am ddefnyddio llu o sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys cyfathrebu rhagorol, gofal cwsmeriaid a gweithio mewn tîm, i gefnogi cleifion ledled y wlad. Mae...

Prosiect cabinet meddyginiaethau yn cipio gwobr

Mae prosiect Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i wella'r cyflenwad o feddyginiaethau hanfodol gan ddefnyddio “cypyrddau smart” uwch-dechnoleg mewn lleoliadau ledled Cymru wedi ennill gwobr ddiwydiannol hynod o bwysig. Mae Prosiect Omnicell, sy'n gwella diogelwch, rheolaeth a chyflenwad meddyginiaethau i glinigwyr ambiwlans, wedi ennill categori...

Welsh - Christmas Day baby

PARAMEDICS clocking-on at 6am for a Christmas Day shift might be forgiven for having a little less festive cheer than many of us. But minutes into their 12-hour working day, Callum Sloman and Darragh Coghlan were filled with joy after helping a Newport mum deliver her baby son at home. 29-year-old Stacey Scawthorn, from Sorrel Drive, called 999 after going into labour...