Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws.

Apêl i’r cyhoedd roi’r gorau i ffonio 999 am brofion a gwiriadau iechyd Covid-19

08/04/20 09:13

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n apelio ar y cyhoedd i beidio â ffonio 999 am brawf Coronafeirws.

Apêl Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i’r cyhoedd fod yn onest yn ystod yr argyfwng Covid-19

01/04/20 10:47

Daeth yn amlwg bod rhai o’r cyhoedd wedi bod yn atal gwybodaeth ynghylch eu salwch yn ystod yr argyfwng Covid-19 oherwydd eu bod yn ofni na fyddai ambiwlans yn cael ei yrru atynt.

Ymateb anhygoel i’r apêl am gymorth

02/04/20 05:43

MAE mwy na 1,500 o’r cyhoedd wedi ymateb i apêl am wirfoddol a swyddi dros dro gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wrth iddo reoli ei ymateb i’r pandemig Covid-19.

Llwyddiant ymgyrch ‘Defibuary’ Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

11/03/20 02:17

MAE mwy o bobl nag erioed o’r blaen wedi cymryd rhan yn ymgyrch flynyddol ‘Defibuary’ Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Wast mewn rhifau

715 O gerbydau
465,552 Digwyddiadau wedi'u dilysu
787,931 Teithiau NEPTS
243,840 Galwadau i Galw Iechyd Cymru

Events