Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gofyn i chi ddefnyddio'ch gwasanaeth ambiwlans yn ddoeth. Ffoniwch 999 mewn argyfwng sy'n peryg.

Gorsaf ambiwlans newydd gwerth £8m yng Nghaerdydd yn mynd i roi hwb i gynhyrchedd

22/01/20 08:52

Mae Llywodraeth Cymru’n buddsoddi £8 miliwn mewn cyfleusterau modern yn ardal Pontprennau’r brifddinas.

Arbenigwyr y Galon yn gofyn i'r cyhoedd ymuno â helfa drysor diffibrilwyr yng Ngogledd Cymru

22/01/20 09:55

Mae'r tîm yn gobeithio y bydd yr helfa drysor yn helpu i ddynodi diffbrilwyr i'r cyhoedd nad ydynt wedi'u cofrestru â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Llawenydd cynigion trwsio cerbyd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

21/01/20 09:29

Mae busnesau caredig yn ne Cymru wedi bod yn hael iawn gyda chynigion i drwsio cerbyd gwasanaeth ambiwlans gafodd ei ddifrodi’n ddiweddar.

Datganiad gan y Prif Weithredwr Jason Killens

15/01/20 10:48

Datganiad gan Brif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru mewn ymateb i ddatganiad y Gweinidog Iechyd heddiw ynghylch y pwysau ar ofal heb ei drefnu dros gyfnod y gaeaf 2019/20 a’r camau nesaf i wella gwasanaethau ambiwlans.

Wast mewn rhifau

715 O gerbydau
465,552 Digwyddiadau wedi'u dilysu
787,931 Teithiau NEPTS
243,840 Galwadau i Galw Iechyd Cymru