Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gofyn i chi ddefnyddio'ch gwasanaeth ambiwlans yn ddoeth. Ffoniwch 999 mewn argyfwng sy'n peryg.

Aduniad goroeswr ataliad y galon gyda’r rhai achubodd ei fywyd

11/12/19 12:05

Darllenwch stori Dominic Miller o Hale, tad i ddau a oroesodd ataliad ar y galon ar ôl sesiwn campfa yn Abersoch, Gogledd Cymru, diolch i ymateb anhygoel staff, gwirfoddolwyr, gweithwyr ambiwlans a staff y GIG. Nawr yn ôl ar ei draed ar ôl cael llawdriniaeth achub bywyd, fe gafodd gyfle i gwrdd â'r bobl a'i hachubodd.

‘999? Rydw i wedi taro bawd fy nhroed ar y goeden Nadolig’

19/11/19 08:44

GWNAETH dyn ffonio 999 ar ôl i ddynes daro bawd ei throed yn erbyn coeden Nadolig. Gwnaeth dyn arall ffonio Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ddymuno Nadolig Llawen i’w ffrindiau, tra bo un ddynes wedi gofyn am gymorth gyda theimlad pigo anghyffyrddus yn dilyn eillio’i llinell bicini. Mewn rhagor o alwadau 999 amhriodol yn y flwyddyn ddiwethaf gwnaeth un dyn ofyn am gymorth ambiwlans i fynd i mewn i eglwys wedi’i chloi, tra bo un arall wedi galw gyda’r ddannodd.

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n penodi Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol

02/12/19 08:52

Penodwyd Andy Haywood, cyn swyddog gyda’r Llynges Frenhinol, i siapio a goruchwylio strategaeth gwasanaethau digidiol uchelgeisiol a fydd yn cefnogi cyflawni gofal cleifion rhagorol ac yn gwella profiadau staff.

Helpu i lywio gweledigaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar gyfer cydraddoldeb

04/12/19 03:01

Mae'r Ymddiriedolaeth yn gwahodd adborth ar ei strategaeth Trin Pobl yn Deg, sy'n nodi ei dull o weithredu'r Ddeddf Cydraddoldeb a deddfwriaeth allweddol arall megis Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Wast mewn rhifau

714 O gerbydau
479,444 Digwyddiadau wedi'u dilysu
787,666 Teithiau NEPTS
301,640 Galwadau i Galw Iechyd Cymru

Events