'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Cwblhewch y ffurflen hon er mwyn inni anfon eich diolchiadau ymlaen os gwelwch yn dda.

 

ADRAN A: Eich manylion
ADRAN B: Eich diolchCanslo eich cludiant