'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Newyddion
Diweddaraf

 

Gwasanaeth ambiwlans yn agor y drysau i gymuned Treffynnon

Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy’n gyrru Gwasanaeth Ambiwlans Cymru?

Os hoffech ddysgu mwy am y gwasanaeth ambiwlans a’i bartneriaethau gwerthfawr, yna Treffynnon yw’r lle i fod nos Fercher, 22 Chwefror.

Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cynnal digwyddiad agored yn Ysgol Uwchradd Treffynnon i’r cyhoedd ddysgu sut yr ydym yn gofalu amdanynt. Bydd y digwyddiad a gynhelir rhwng 6pm ac 8pm yn rhoi cyfle i gyfarfod staff a dysgu am y newidiadau er gwell o fewn y gwasanaeth ambiwlans.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn moderneiddio’r ffordd mae’n gweithio fel rhan o’i ymrwymiad i wella’r gwasanaeth trwy’r rhaglen pum mlynedd ‘Cydweithio i Lwyddo’. Er mwyn dangos sut mae’r datblygiadau newydd yn symud yr Ymddiriedolaeth ymlaen, gall ymwelwyr ymweld â’r stondinau o wahanol adrannau a phartneriaid iechyd a sgwrsio gyda staff yn y digwyddiad.

Cynrychiolir y canlynol yn y digwyddiad:

• Gwasanaeth Meddygol Brys (EMS)
• Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned
• Tîm Partneriaid mewn Gofal Iechyd
• Galw Iechyd Cymru
• Datblygiadau lleol/ystadau
• Adran yr Iaith Gymraeg

Bydd cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr yn ymuno â’r Ymddiriedolaeth yn y digwyddiad.

Dywedodd Gordon Roberts, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Gogledd Cymru: “Rydym yn awyddus iawn i ddangos sut y gallwn wella ansawdd ein gwasanaethau i’r cyhoedd yn Sir y Fflint ac rydym eisiau clywed eu barn ar sut rydym yn symud Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ymlaen i’r dyfodol.”

Trwy gyfarfod y gwasanaeth ambiwlans, gallwch ddysgu sut mae nyrsys yn ein helpu i sicrhau fod galwadau 999 yn derbyn yr ymateb iawn, canfod sut y gall cefnogaeth a gwybodaeth iechyd Galw Iechyd Cymru eich rhoi ar y trywydd iawn i gael cymorth a chanfod sut y gallwch wneud gwahaniaeth fel un o’r Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned gwirfoddol sy’n arbed bywyd.”

Ychwanegodd: “Bydd y digwyddiad hwn yn eich helpu i ddysgu am bob haen o’r gwasanaeth a sut y gallant fod o fudd os byddwch angen cymorth a chefnogaeth iechyd. Bydd ymwelwyr hefyd yn cael cyfle i siarad gyda grwpiau a sefydliadau lleol yn ystod y digwyddiad.”


10 Feb 2012 10:14