'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Gwasanaeth ambiwlans yn agor y drysau i gymuned Treffynnon

Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy’n gyrru Gwasanaeth Ambiwlans Cymru?

Os hoffech ddysgu mwy am y gwasanaeth ambiwlans a’i bartneriaethau gwerthfawr, yna Treffynnon yw’r lle i fod nos Fercher, 22 Chwefror.

Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cynnal digwyddiad agored yn Ysgol Uwchradd Treffynnon i’r cyhoedd ddysgu sut yr ydym yn gofalu amdanynt. Bydd y digwyddiad a gynhelir rhwng 6pm ac 8pm yn rhoi cyfle i gyfarfod staff a dysgu am y newidiadau er gwell o fewn y gwasanaeth ambiwlans.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn moderneiddio’r ffordd mae’n gweithio fel rhan o’i ymrwymiad i wella’r gwasanaeth trwy’r rhaglen pum mlynedd ‘Cydweithio i Lwyddo’. Er mwyn dangos sut mae’r datblygiadau newydd yn symud yr Ymddiriedolaeth ymlaen, gall ymwelwyr ymweld â’r stondinau o wahanol adrannau a phartneriaid iechyd a sgwrsio gyda staff yn y digwyddiad.

Cynrychiolir y canlynol yn y digwyddiad:

• Gwasanaeth Meddygol Brys (EMS)
• Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned
• Tîm Partneriaid mewn Gofal Iechyd
• Galw Iechyd Cymru
• Datblygiadau lleol/ystadau
• Adran yr Iaith Gymraeg

Bydd cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr yn ymuno â’r Ymddiriedolaeth yn y digwyddiad.

Dywedodd Gordon Roberts, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Gogledd Cymru: “Rydym yn awyddus iawn i ddangos sut y gallwn wella ansawdd ein gwasanaethau i’r cyhoedd yn Sir y Fflint ac rydym eisiau clywed eu barn ar sut rydym yn symud Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ymlaen i’r dyfodol.”

Trwy gyfarfod y gwasanaeth ambiwlans, gallwch ddysgu sut mae nyrsys yn ein helpu i sicrhau fod galwadau 999 yn derbyn yr ymateb iawn, canfod sut y gall cefnogaeth a gwybodaeth iechyd Galw Iechyd Cymru eich rhoi ar y trywydd iawn i gael cymorth a chanfod sut y gallwch wneud gwahaniaeth fel un o’r Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned gwirfoddol sy’n arbed bywyd.”

Ychwanegodd: “Bydd y digwyddiad hwn yn eich helpu i ddysgu am bob haen o’r gwasanaeth a sut y gallant fod o fudd os byddwch angen cymorth a chefnogaeth iechyd. Bydd ymwelwyr hefyd yn cael cyfle i siarad gyda grwpiau a sefydliadau lleol yn ystod y digwyddiad.”


10 Feb 2012 10:14
Canslo eich cludiant