Cleifion dementia Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i elwa o lewys canwla dementia

12th November 2019

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi derbyn ei lewys canwla dementia cyntaf, wedi'u dyfeisio a'u gwneud gan wirfoddolwyr yn Handmade for Dementia. Mae'r llewys wedi profi i gadw cleifion dementia yn ddigynnwrf a'u hatal rhag tynnu nodwyddau allan o'u breichiau yn ystod triniaeth.

Bydd staff ambiwlans ar y gwasanaethau brys a rhai heblaw gwasanaethau brys yn eu defnyddio pan fyddant allan ar y ffordd yn trin cleifion. Dyma'r tro cyntaf i'r Ymddiriedolaeth ddefnyddio gwrthrychau o'r fath i ofalu am ein cleifion.

Yn ystod cyfnodau canol i ddiwedd dementia, gall person fynd yn bryderus ac yn ddidrafferth iawn. Mae cael llawes canwla wedi’i wau â gwahanol wlân, gyda gweadau gwahanol a manylion ‘twiddle’, wedi profi i wneud gwahaniaeth o ran cadw cleifion yn ddigynnwrf.

Mae pob llawes wedi'i gwau gan ddilyn patrwm hawlfraint ac yn cael ei hasesu'n risg yn unigol cyn ei rhoi i Ymddiriedolaethau'r GIG ledled y DU.

Dywedodd Alison Johnstone, Rheolwr Dementia yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Mae rhoddion eitemau mor arloesol yn ein galluogi i gefnogi ein cleifion a darparu gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i bobl sy'n byw gyda dementia.

“Ni allwn ddiolch digon i Handmade for Dementia am ddarparu eu llewys canwla dementia i ni gan y bydd y rhain yn gwella profiadau pobl sy'n byw gyda dementia ar adegau o bryder.

“Fel rydyn ni wedi dysgu, nid ffeithiau’r profiad y bydd unigolyn â dementia o reidrwydd yn eu cadw, ond yr emosiwn, a bydd y rhain yn mynd yn bell i wella’r profiad emosiynol o ddefnyddio ein gwasanaeth.”

Sefydlodd Sharon (Wallace) Holdstock Handmade for Dementia yn 2016 a dechreuodd trwy recriwtio gwau i wneud ‘twiddle mits’ cyn symud ymlaen i ddyfeisio a gwneud llewys canwla dementia yn dilyn awgrym y Nyrs Ardal wedi ymddeol, Eileen Copeland.

Mae’r grwp, sydd â mwy na 5,000 o aelodau heddiw wedi gwau yn agos at 8,000 o lewys canwla ers mis Ionawr 2018.

Dywedodd Sharon Holdstock, sylfaenydd Handmade for Dementia: “Rwyf wrth fy modd bod ein llewys canwla dementia yn gwneud cymaint o wahaniaeth i bobl sydd wedi’u heffeithio gan ddementia ledled y DU, gan arbed miloedd o bunnoedd i’r GIG.

“Ar ôl anfon miloedd o lewys i ysbytai, mae cydweithredu â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru bellach yn gyffrous iawn i ni. Rydyn ni’n gobeithio y bydd canlyniad ein gwaith yn profi i fod yr un mor effeithlon ar y ffordd ag y mae mewn ysbytai. ”

Gall pawb ymuno â Llaw ar gyfer Dementia cyhyd ag y gallant wau. I wneud hynny, yn gyntaf rhaid iddynt ymuno â Tudalen Facebook y grwp. Os hoffech chi wneud hynny, ewch i - https://www.facebook.com/groups/HandmadeForDementia/

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gobeithio datblygu ei bartneriaeth â Llaw ar gyfer Dementia yn y misoedd a'r blynyddoedd i ddod.

 • ‘999? Rydw i wedi taro bawd fy nhroed ar y goeden Nadolig’

  GWNAETH dyn ffonio 999 ar ôl i ddynes daro bawd ei throed yn erbyn coeden Nadolig. Gwnaeth dyn arall ffonio Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ddymuno Nadolig Llawen i’w ffrindiau, tra bo un ddynes wedi gofyn am gymorth gyda theimlad pigo anghyffyrddus yn dilyn eillio’i llinell bicini. Mewn rhagor o alwadau 999 amhriodol yn y flwyddyn ddiwethaf gwnaeth un dyn ofyn am gymorth ambiwlans i fynd i mewn i eglwys wedi’i chloi, tra bo un arall wedi galw gyda’r ddannodd.

 • Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n penodi Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol

  Penodwyd Andy Haywood, cyn swyddog gyda’r Llynges Frenhinol, i siapio a goruchwylio strategaeth gwasanaethau digidiol uchelgeisiol a fydd yn cefnogi cyflawni gofal cleifion rhagorol ac yn gwella profiadau staff.

 • Helpu i lywio gweledigaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar gyfer cydraddoldeb

  Mae'r Ymddiriedolaeth yn gwahodd adborth ar ei strategaeth Trin Pobl yn Deg, sy'n nodi ei dull o weithredu'r Ddeddf Cydraddoldeb a deddfwriaeth allweddol arall megis Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 • Gwasanaeth Carolau’r Gwasanaethau Brys

  Bydd Gwasanaethau Brys Gogledd Cymru yn dod at ei gilydd ar gyfer eu Gwasanaeth Carolau blynyddol yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy wythnos nesaf.